Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva sier straffeloven om incest?

I straffeloven skilles det mellom ulike former for incest.

Straffeloven skiller mellom incest i «tradisjonell» forstand og seksuell omgang med noen man har omsorg for.

De norske straffebestemmelser om incest finnes i straffelovens §§ 312-313. Seksuell omgang mellom nærstående finnes i straffelovens § 314.

Incest

Straffelovens § 312. Incest, rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, dvs. med barn, barnebarn eller oldebarn. Bestemmelsen omfatter både biologiske og adopterte barn. Har en far seksuell omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren. Straffen for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje er fengsel i inntil 6 år.

Har en far seksuell omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren

Straffelovens § 313. Søskenincest, omfatter incest mellom søsken. Straffen for incest mellom søsken er fengsel i inntil 1 år. Her kan begge straffes.

Seksuelle omgang mellom andre nærstående

Etter bestemmelsen i straffelovens § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående, kan det gis inntil seks års fengsel til den som har seksuell omgang med fosterbarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans/hennes omsorg, myndighet eller oppsikt. Dette er ikke incest slik begrepet er definert i straffeloven, men det er forbudt ut fra de samme beskyttelsesverdige interesser som er satt for å hindre incest.