Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Snakk med fastlegen hvis du bruker vold

Er du hissig, oppfarende og har problemer med å kontrollere sinnet ditt? Truer du eller utøver vold mot partneren din eller barna dine? Da har du et voldsproblem. Du kan ta opp problemet med fastlegen.

Fastlegens oppgave er å hjelpe pasienter med kroppslige eller fysiske sykdommer, psykisk helse og rus. Det betyr at fastlegen har ansvar for helheten når du utredes, behandles og skal følges opp. Fastlegen har ofte god oversikt over den enkeltes helse og livssituasjon, kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig.

Fastlegen kan være en god samtalepartner og har erfaring i å møte mennesker som har det vanskelig

Fastlegen har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan også henvise deg til spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for det, eller orientere deg om andre steder du kan få hjelp, og som ikke krever henvisning – som familievernAlternativ til vold eller andre. Videre har fastlegen et ansvar for å koordinere, utrede og følge deg opp også når du får hjelp av spesialisthelsetjenesten eller andre.

Fastlegeordningen er en del av det offentlige helsetilbudet og du betaler ordinær egenandel.


På helsenorge.no kan du finne mer informasjon om fastlegen.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.