Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Snakk med fastlegen hvis du bruker vold

Snakk med fastlegen om vold og overgrep

Er du hissig, oppfarende og har problemer med å kontrollere sinnet ditt? Truer du eller utøver vold mot partneren din eller barna dine? Er du redd for å begå et seksuelt overgrep? Du kan du snakke med fastlegen.

Hvordan kan fastlegen hjelpe deg?

Fastlegens oppgave er å hjelpe pasienter med kroppslige eller fysiske sykdommer, psykisk helse og rus. Det betyr at fastlegen har ansvar for helheten når du utredes, behandles og skal følges opp. Fastlegen har ofte god oversikt over den enkeltes helse og livssituasjon, kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig.

Se film om å snakke med fastlegen om vold og overgrep:

 

Taushetsplikt

Fastlegen har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan være en god samtalepartner og har erfaring i å møte mennesker som har det vanskelig

Fastlegen kan informere og henvise til annen helsehjelp ved behov

Fastlegen kan også henvise deg til spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for det, eller orientere deg om andre steder du kan få hjelp, og som ikke krever henvisning – som familievernAlternativ til vold eller andre. Videre har fastlegen et ansvar for å koordinere, utrede og følge deg opp også når du får hjelp av spesialisthelsetjenesten eller andre.

Fastlegeordningen er en del av det offentlige helsetilbudet og du betaler ordinær egenandel.

På helsenorge.no kan du finne mer informasjon om fastlegen.