Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Snakk med familievernet hvis du bruker vold

Snakk med familievernet dersom du har problemer med sinne og utsetter partner eller familie for vold og overgrep

Krangler og bråker dere mye hjemme? Har du problemer med å kontrollere sinnet ditt, eller utsetter du partner eller andre familiemedlemmer for vold eller overgrep? Da kan dere søke hjelp hos et familievernkontor.

Hva gjør familievernet?

Familievernkontorene gir gratis hjelp og råd til par, familier og foreldre-barn som opplever vansker, konflikter eller kriser. Familievernet arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk. Noen kontorer arbeider etter sinnemestringsmodellen utviklet ved Brøset kompetansesenter, andre benytter alternative metoder. Enkelte kontorer har individuelle tilbud til utsatte for vold og/eller utøvere av vold.

Dere kan selv ta kontakt med nærmeste familievernkontor for å bestille time eller få mer informasjon om hva familievernet kan hjelpe dere med. Når pågangen er stor, vil familier med barn bli prioritert.

Om tilbudet

Tilbudene ved familievernkontorene varierer, og kan omfatte

  • parterapi, familieterapi
  • sinnemestringskurs og sinnemestringsveiledning for foreldre
  • mekling ved separasjon og samlivsbrudd, hjelp til foreldresamarbeid og samvær
  • foreldreveilednings- og ulike samlivsprogrammer

Se film om hvordan familievernet arbeider:

 

De ansatte har taushetsplikt

På familievernkontorene jobber blant annet psykologer, pedagoger og sosionomer med kompetanse i familieterapi. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Dersom familievernkontoret ikke kan tilby den hjelpen dere trenger, kan de henvise videre. Familievernkontorene tilbyr tolk når det er behov for det.

De fleste familievernkontorene er statlige og del av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). De øvrige familievernkontorene eies av kirkelige stiftelser og har driftsavtaler med Bufetat. Tilbudet til brukerne gis uavhengig av livssyn og religion.

Kontaktopplysninger

Søk etter familievernkontor i nærheten av der du bor på dinutvei.no (kryss av for familievern under «Type tilbud»)

Oversikt over familievernkontorene på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets sider