Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er sinnemestring Brøsetmodellen?

Har du problemer med sinnet ditt? Går det ut over kjæreste og familie? Da kan du få hjelp av terapeuter som jobber med sinnemestring etter Brøsetmodellen.

Landsomfattende tilbud

Tilbudet er landsomfattende og retter seg mot voldsutøvere over 18 år. Metoden brukes mest i gruppebehandling, men kan også brukes individuelt. Du kan lære teknikker for å kontrollere den aggressive atferden din, og jobbe med å endre holdninger.

Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) er utviklet på Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital. Til sammen er det nå utdannet 450 sinnemestringsterapeuter (2018) på landsbasis.

Se film om hvordan du møtes hos sinnemestring etter Brøsetmodellen:

 

Taushetsplikt

Behandlere som bruker denne metoden arbeider oftest i psykisk helsetjeneste, på familievernkontor eller i barnevernet. Behandlerne har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

Du kan ta kontakt med fastlegen eller familievernkontoret for å få mer informasjon om tilbudet.

Informasjon om Brøsetmodellen og godkjente behandlingsplasser.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Brøset kompetansesenter.