Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold

Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold

Truer du, er du voldelig eller begår du seksuelle overgrep mot partneren din, barna dine eller andre som står deg nær? Da har du et voldsproblem og kan ha behov for hjelp. Alle kommuner har tilbud innenfor psykisk helsevern, og mange har egen kommunepsykolog.

For å få hjelp til å håndtere eget sinne og voldsbruk, kan du ha nytte av å snakke med en terapeut. Noen trenger i tillegg innleggelse på psykiatrisk sykehus for en periode. Fastlege eller psykolog kan sammen med deg vurdere om du trenger slik hjelp og henvise deg videre dersom det er behov for det. Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om sinne, vold og overgrep.

Alle kommuner har tilbud innenfor psykisk helsevern, og mange har egen kommunepsykolog

For å få behandling ved et Distriktpsykiatrisk senter (DPS) eller hos psykolog eller psykiater som har driftstilskudd (avtalespesialister), trenger du henvisning. Det finnes i tillegg en rekke privatpraktiserende psykologer og psykiatere uten driftstilskudd. Da trenger du vanligvis ikke henvisning, men tilbudet vil ofte være dyrere enn behandling på DPS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd.

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

Ventetiden for behandling ved DPS varierer ulike steder i landet. Dersom ditt lokale DPS ikke har et godt nok tilbud til deg, vil du kunne tilbys behandling ved et annet DPS. Du kan kontakte informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» for spørsmål om tilbud og ventetider på tlf. 800 41 004.

Sjekk gjennomsnittlig ventetid ved ditt lokale senter

Oversikt over hvor du kan henvende deg om du trenger hjelp eller noen å snakke med på helsenorge.no sine nettsider

Helseforetakene har oversikter over psykologer og psykiatere med avtale (driftstilskudd):
avtalespesialister i Helse Sør-øst
avtalespesialister i Helse Vest
avtalespesialister i Helse Midt-Norge
avtalespesialister i Helse Nord

Finn en psykolog på psykologforeningens nettsider

Utøver du vold – hva kan SANKS tilby (tilbud om psykisk helsehjelp til den samiske befolkningen)