Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy stosujesz przemoc lub jesteś sprawcą napaści na tle seksualnym? Rozważasz opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego?

Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold

Czy stwarzasz zagrożenie, stosujesz przemoc lub molestujesz seksualnie swoją partnerkę/swojego partnera, dzieci lub bliskich? Jeżeli tak, oznacza to, że stosujesz przemoc i potrzebujesz pomocy w zakresie zdrowia psychicznego.

Aby uzyskać pomoc w radzeniu sobie z własnym gniewem i przemocą lub jeśli dopuściłeś/-aś się napaści na tle seksualnym lub obawiasz się, że możesz to zrobić, możesz potrzebować specjalistycznej pomocy. Wszystkie gminy mają usługi oferujące opiekę zdrowotną w zakresie zdrowia psychicznego. Usługi te różnią się w zależności od gminy. Możesz wyszukać lub skontaktować się z niektórymi usługami niezależnie, podczas gdy inne wymagają skierowania.

Usługi, które nie wymagają skierowania

Zespoły wsparcia

Większość gmin oferuje usługi opieki środowiskowej lub interdyscyplinarne zespoły terapeutyczne i kontrolne, które pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami w różnych obszarach życia. Zespoły zaoferują Ci pomoc w miejscu, w którym mieszkasz lub w Twojej lokalnej społeczności.

Usługi te różnią się w zależności od gminy.

Niektóre z tych zespołów pracują według modeli ACT lub FACT, o których więcej przeczytasz poniżej.

Gminy świadczą również usługi opieki środowiskowej skierowane do młodych ludzi w oparciu o inne modele. Skontaktuj się z lokalną gminą, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj więcej i obejrzyj film o zespołach FACT

Pilna opieka zdrowotna w zakresie zdrowia psychicznego

Wiele gmin ustanowiło usługi pilnej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego. Jest to krótkoterminowa opcja leczenia dla osób w wieku powyżej 16 lat z łagodnym do umiarkowanego stanem lękowym, depresją, początkowymi problemami z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i/lub trudnościami ze snem.

Usługa jest oferowana bezpłatnie i możesz skorzystać z niej samodzielnie, bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Niemniej jednak, Twój lekarz pierwszego kontaktu może być często ważnym partnerem w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Aby dowiedzieć się, czy twoja lokalna gmina oferuje usługi pilnej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego, sprawdź jej stronę internetową.

Przeczytaj o usługach pilnej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego w witrynie Norweskiego centrum zasobów dla zdrowia psychicznego społeczności (tylko w języku norweskim)

 

Psychologowie gminni

Wiele gmin i okręgów lokalnych zatrudnia psychologów w ramach usług zdrowotnych i opiekuńczych, którzy zapewniają krótkoterminowe leczenie łagodnych i umiarkowanych zaburzeń psychicznych. Usługa ta jest bezpłatna.

Więcej informacji na temat pracy psychologów i sposobu skontaktowania się z nimi znajdziesz na stronie internetowej lokalnej gminy lub okręgu. Twój lekarz pierwszego kontaktu również może udzielić pomocy w tym zakresie.

Prywatni psychologowie i psychiatrzy prowadzący gabinety i udzielający płatnych porad

Istnieje wielu prywatnych psychologów i psychiatrów, którzy prowadzą gabinety i udzielają płatnych porad. Zazwyczaj nie potrzebujesz skierowania, jednak usługa będzie często droższa niż leczenie w regionalnym centrum pomocy psychiatrycznej lub u kontraktowego psychologa czy psychiatry (patrz poniżej).

 

Specjalistyczne usługi w zakresie zwalczania gniewu lub przemocy

Specjalistyczne usługi dla osób, które potrzebują pomocy w radzeniu sobie z własnym gniewem lub przemocą:

 

Specjalistyczne usługi w zakresie molestowania seksualnego

Specjalistyczne usługi dla osób, które dopuściły się lub obawiają się, że mogą dopuścić się molestowania seksualnego:

 

Usługi, które wymagają skierowania

Lekarz pierwszego kontaktu lub dentysta może w porozumieniu z Tobą ocenić, czy potrzebujesz pomocy specjalistycznej opieki zdrowotnej. Mogą skierować Cię do psychologa lub psychiatry, jeśli jest to konieczne. Poproś osobę, która Cię skierowała, aby poprosiła o terapeutę posiadającego wiedzę na temat przemocy i molestowania.

Rejonowe przychodnie psychiatryczne i kontraktowi psychiatrzy/psycholodzy

Rejonowe poradnie psychiatryczne są dostępne w całym kraju i stanowią część specjalistycznej opieki zdrowotnej. Prywatni psychologowie i psychiatrzy z umowami operacyjnymi (specjaliści kontraktowi) są również częścią specjalistycznej opieki zdrowotnej. Aby skorzystać z leczenia w rejonowej poradni psychiatrycznej lub u specjalisty kontraktowego, musisz posiadać skierowanie. Jeśli potrzebujesz nagłej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego, możesz również skontaktować się bezpośrednio z rejonową poradnią psychiatryczną. Leczenie jest oferowane w formie kursu stabilizacyjnego i indywidualnego doradztwa.

„Poproś osobę, która Cię skierowała, aby poprosiła o terapeutę posiadającego wiedzę na temat przemocy i traum”.

 

SANKS to poradnia oferująca porady w zakresie zdrowia psychicznego Samom.

Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i w związku z tym może ujawniać informacje na Twój temat dopiero po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza. Podczas wizyty w rejonowej poradni psychiatrycznej lub u specjalisty kontraktowego musisz uiścić zwykłą opłatę za usługę do wysokości limitu karty zwolnienia z opieki zdrowotnej. To, z którą rejonową poradnią psychiatryczną współpracujesz, zależy od tego, gdzie mieszkasz i jaki jest Twój lokalny szpital. Twój lekarz pierwszego kontaktu może udzielić Ci wskazówek.

Ścieżka pacjenta i czas oczekiwania

Skierowanie do rejonowej poradni psychiatrycznej rozpoczyna tak zwaną ścieżkę pacjenta. Ścieżka pacjenta zapewnia, że otrzymasz holistyczne i przewidywalne leczenie bez zbędnego czasu oczekiwania. Punktem wyjścia jest to, że jesteś ekspertem, jeśli chodzi o swoje życie. Oznacza to, że powinieneś/powinnaś mieć większy wpływ na swoje leczenie.

Przeczytaj więcej o ścieżce pacjenta na helsenorge.no

Czas oczekiwania na leczenie w rejonowej poradni psychiatrycznej różni się, w zależności od lokalizacji. Jeżeli Twoja lokalna rejonowa poradnia psychiatryczna nie oferuje wystarczająco dobrych usług, możesz dostać skierowanie na leczenie w innej rejonowej poradni psychiatrycznej. W przypadku pytań dotyczących usług i czasu oczekiwania należy zadzwonić na infolinię „Wybierz miejsce leczenia” pod numer: 800 43 573 (800 HELSE).

Sprawdź średni czas oczekiwania w lokalnym ośrodku (tylko w języku norweskim)

 

Listy miejsc, gdzie można uzyskać pomoc

Lista osób, z którymi możesz skontaktować się, jeżeli potrzebujesz pomocy lub kiedy potrzebujesz z kimś porozmawiać znajduje się w witrynie internetowej helsenorge.no

Każdy zakład opieki zdrowotnej udostępnia listy psychologów i psychiatrów otrzymujących dotacje operacyjne (specjaliści kontraktowi):

Znajdź psychologa na stronie internetowej Norweskiego Stowarzyszenia Psychologów.

 

Tekst został napisany przez redakcję dinutvei.no.

Źródła:

helsenorge.no
Norweskie centrum zasobów dla zdrowia psychicznego społeczności (NAPHA)
Norweska elektroniczna biblioteka opieki zdrowotnej
Norweski Departament Zdrowia
Witryny internetowe różnych gmin