Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy stosujesz przemoc lub jesteś sprawcą napaści? Co oferuje poradnia zdrowia psychicznego w Twojej gminie?

Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold

Czy stwarzasz zagrożenie, stosujesz przemoc lub molestujesz seksualnie swoją partnerkę/swojego partnera, dzieci lub bliskich? Jeżeli tak, oznacza to, że stosujesz przemoc i potrzebujesz pomocy. We wszystkich gminach znajdują się poradnie zdrowia psychicznego i wiele z nich ma własnego psychologa dyżurnego.

Rozmowa z terapeutą może pomóc w kontrolowaniu agresji i powstrzymaniu się od stosowania przemocy. Niektóre osoby wymagają również przyjęcia na oddział psychiatryczny na jakiś czas. Lekarz pierwszego kontaktu lub psycholog mogą, po konsultacji, ocenić, czy potrzebujesz takiej pomocy i skierować Cię na oddział, jeżeli uznają, że jest to konieczne. Upewnij się, że osoba wypisująca skierowanie rozumie, że potrzebujesz terapeuty, który ma doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc.

We wszystkich gminach znajdują się poradnie zdrowia psychicznego i wiele z nich ma własnego psychologa dyżurnego.

Aby zostać poddanym leczeniu w regionalnym centrum pomocy psychiatrycznej (Distriktpsykiatrisk senter – DPS) lub uzyskać pomoc kontraktowego psychologa czy psychiatry, potrzebujesz skierowania. Istnieje także wielu prywatnych psychologów i psychiatrów, którzy prowadzą gabinety i udzielają płatnych porad. W takim przypadkach zazwyczaj nie potrzebujesz skierowania, jednak usługa będzie często droższa niż leczenie w regionalnym centrum pomocy psychiatrycznej lub u kontraktowego psychologa czy psychiatry.

Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Czas oczekiwania na leczenie w regionalnym centrum pomocy psychiatrycznej różni się, w zależności od lokalizacji. Jeżeli Twoje lokalne centrum pomocy psychiatrycznej nie oferuje wystarczająco dobrych usług, możesz dostać skierowanie na leczenie w innym regionalnym centrum pomocy psychiatrycznej. W przypadku pytań dotyczących usług i czasu oczekiwania należy zadzwonić na infolinię „Wybierz miejsce leczenia” pod numer: 800 43 573 (800 HELSE).

> sprawdź średni czas oczekiwania w swoim lokalnym ośrodku (tylko w języku norweskim)


Lista osób, z którymi możesz skontaktować się, jeżeli potrzebujesz pomocy lub kiedy potrzebujesz z kimś porozmawiać znajduje się na stronie internetowej helsenorge.no (tylko w języku norweskim)

Lista specjalistów kontraktowych z prywatną praktyką (psychologowie i psychiatrzy)
(tylko w języku norweskim)
specjalistów kontraktowych z prywatną praktyką w Helse Sør-øst
specjalistów kontraktowych z prywatną praktyką w Helse Vest
specjalistów kontraktowych z prywatną praktyką w Helse Midt-Norge
specjalistów kontraktowych z prywatną praktyką w Helse Nord

Znajdź psychologa na stronie internetowej The Norwegian Psychological Association (tylko w języku norweskim)

SANKS – poradnia oferująca porady w zakresie zdrowia psychicznego Samom (tylko w języku norweskim)