Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Stiftelsen Tryggere?

Sliter du med å kontrollere sinnet ditt? Kan du bli så sint at du mister kontrollen og gjør noe du angrer på etterpå? Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring og forebygging av vold i nære relasjoner gjennom tiltak rettet mot både enkeltpersoner og grupper. 

Stiftelsen Tryggere tilbyr blant annet:

  • Sinnemestring – for menn og kvinner som sliter med å kontrollere sinnet sitt.
  • Tryggere foreldre – for foreldre som ønsker å skape tryggere oppvekst for barna sine og forhindre usunne sinnereaksjoner.
  • Tryggere kjæreste – samtaletilbud og tilbud om chat rettet mot ungdommer for å stoppe og for å forebygge vold og overgrep
  • Kurs og foredrag

Stiftelsen Tryggere er en privat stiftelse som får støtte fra private og offentlige tilskuddsordninger.


Tlf: 917 61 562
bl@tryggere.no

Stiftelsen Tryggeres nettsted

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.