Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Stiftelsen Tryggere?

Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring til menn og kvinner i alle aldre

Takler du sinnet ditt på en usunn måte? Kjefter du, truer, krenker eller slår du dine nærmeste? Kaster og ødelegger du ting? Stiftelsen Tryggere tilbyr sinnemestring til menn og kvinner i alle aldre.

Sinnemestringstilbudet lærer deg å mestre eget sinne på en god og konstruktiv måte gjennom å erstatte usunn atferd med sunn.

Ved Stiftelsen Tryggere får du individuelle samtaler ansikt til ansikt eller via videosamtale. Stiftelsen har kontorer i Oslo, Vesterålen og Lofoten. Du kan få hjelp samme hvor i landet du bor.

Du må betale en egenandel.

Hvem får du snakke med?

De ansatte snakker norsk. Du kan også få hjelp på engelsk. Alle som jobber for stiftelsen har helse- og sosialfaglig bakgrunn. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, med mindre det er fare for liv og helse.

Andre tilbud

I tillegg til sinnemestringstilbudet gjennomfører Stiftelsen Tryggere også:

  • kurs og foredrag om trakassering, overgrep og vold (på skoler og allment).
  • kurs og veiledning for hjelpeapparatet.
  • rådgivning overfor kommuner og organisasjoner.
  • metodekurs for terapeuter og hjelpere.

Tilbudene er tilgjengelige i hele landet.

Stiftelsen Tryggere er en privat stiftelse som får støtte fra private og offentlige tilskuddsordninger.

Kontaktopplysninger

Tlf: 23 23 05 10

E-post: post@tryggere.no

Stiftelsen Tryggeres nettsted

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.