Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest program kontrolowania gniewu Brøset?

Nie umiesz kontrolować gniewu? Czy wpływa to na Twojego partnera/partnerkę i Twoją rodzinę? Jeśli tak, to możesz zostać zakwalifikowany do programu pomocy udzielanej przez terapeutów, którzy zajmują tematyką kontrolowania gniewu.

Usługa jest ogólnokrajowa i skierowana do sprawców przemocy powyżej 18 roku życia. Program jest wykorzystywany głównie w leczeniu grupowym, chociaż może też być stosowany dla przypadków indywidualnych. Możesz poznać techniki kontrolowania agresywnych zachowań i pracować nad zmianą swojej postawy.

Obejrzyj film o kontakcie w sprawie programu kontrolowania gniewu Brøset:

 

Program kontrolowania gniewu Brøset (SBM) został opracowany w Ośrodku wiedzy specjalistycznej Brøset w dziedzinie medycyny sądowej, bezpieczeństwa i psychiatrii więziennej w Szpitalu imienia świętego Olafa. W kraju działa w sumie 450 terapeutów zajmujących się problematyką kontrolowania gniewu (2018 r.).

Terapeuci, którzy stosują tę metodę, często zajmują się zdrowiem psychicznym w Urzędach ds. pomocy rodzinie lub w Urzędach ds. ochrony praw dziecka. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy, co oznacza, że może udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Możesz skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub Urzędem ds. pomocy rodzinie, aby uzyskać więcej informacji o tej usłudze.

Informacje na temat programu Brøset i zatwierdzone ośrodki leczenia.