Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest kontrolowanie gniewu i agresji?

Czy masz problemy z kontrolowaniem gniewu i agresji? Czy wpływa to na Twojego partnera/partnerkę i Twoją rodzinę? Jeśli tak, to możesz zostać zakwalifikowany do programu pomocy udzielanej przez naszych terapeutów, którzy zajmują się wsparciem w problemach związanych z kontrolą gniewu.

Usługa jest ogólnokrajowa i skierowana do sprawców aktów przemocy powyżej 18 roku życia. Metodologia jest zazwyczaj wykorzystywana w leczeniu grupowym, chociaż może też być stosowana dla przypadków indywidualnych. Możesz poznać techniki kontrolowania agresji i pracować nad zmianą swojej postawy.

Model pomocy jest częścią rządowego planu przeciwdziałania przemocy w związkach i został stworzony w Ośrodku kompetencji Broset w szpitalu St. Olav.

Terapeuci, którzy używają tej metody, często zajmują się zdrowiem psychicznym, w jednostkach Urzędu do spraw pomocy rodzinie lub w  Urzędu do spraw ochrony praw dziecka. W kraju działa w sumie 400 terapeutów zajmujących się kontrolowaniem gniewu i agresji (2016 r.). Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Możesz skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub biurem poradnictwa rodzinnego w celu uzyskania dalszych informacji o tej usłudze.


Informacje na temat modelu Brøset i zatwierdzone ośrodki leczenia (tylko w języku norweskim)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.