Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Urząd ds. ochrony praw dziecka?

Kvinne sammen med ung gutt på et kontor

Jesteś dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej lub osobą dorosłą zaniepokojoną sytuacją dziecka lub osoby nieletniej? Urząd ds. ochrony praw dziecka oferuje pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji lub w przypadku, gdy dziecko nie otrzymuje odpowiedniej opieki albo wymaga pomocy z innego powodu.

Kiedy zostanie zaangażowany Urząd ds. ochrony praw dziecka?

Zadaniem Urzędu ds. ochrony praw dziecka jest udzielanie pomocy osobom poniżej 18 roku życia, które są obecnymi lub potencjalnymi ofiarami przemocy lub molestowania seksualnego, okaleczania żeńskich narządów płciowych albo wymuszonego małżeństwa. Urząd ds. ochrony praw dziecka może również pomóc w sytuacji, gdy rodzice nadużywają narkotyków lub alkoholu albo gdy dziecko sprawia poważne problemy wychowawcze, ma problemy związane z przestępczością czy nadużywaniem narkotyków/alkoholu. Pomoc jest bezpłatna.

W jaki sposób Urząd ds. ochrony praw dziecka może pomóc?

Środkami pomocy udzielanej w domu rodzinnym mogą być:

  • porady i wskazówki dla rodziny,
  • grupy wsparcia dla rodziców,
  • osobisty kontakt wsparcia dla dziecka,
  • wsparcie finansowe na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
  • wsparcie finansowe w celu opłacenia opieki pozaszkolnej dla dzieci w wieku szkolnym (SFO/AKS),
  • wsparcie finansowe w celu opłacenia zajęć rekreacyjnych lub innych,
  • opieka zastępcza w weekendy lub rodzina, którą dziecko odwiedza.

 

Obejrzyj film o pracy Urzędu ds. ochrony praw dziecka:

 

Najlepszy interes dziecka

„Najlepszy interes dziecka” ma kluczowe znaczenie w pracy Urzędu ds. ochrony praw dziecka (zob. art. 4-1 of norweskiej ustawy o ochronie dzieci – Określanie najlepszego interesu dziecka). Czasami może on być sprzeczny z życzeniami rodziców. Urząd ds. ochrony praw dziecka zaoferuje pomoc i wsparcie rodzicom, aby umożliwić im właściwą opiekę nad dziećmi, które, w miarę możliwości, powinny mieszkać w swoim domu rodzinnym.

W określonych poważnych przypadkach pozostanie dziecka w domu rodzinnym jest sprzeczne z jego najlepszymi interesami. W takiej sytuacji Urząd ds. ochrony praw dziecka musi się zaopiekować dzieckiem. Może to nastąpić za zgodą rodziny lub bez jej zgody. Tylko Gminna rada opieki społecznej, która posiada uprawnienia sądu, może podejmować decyzje w sprawie przejęcia opieki nad dzieckiem, jeżeli takie działanie jest niezgodne z życzeniami rodziców.

„Urząd ds. ochrony praw dziecka zaoferuje pomoc i wsparcie rodzicom, aby umożliwić im właściwą opiekę nad dziećmi”

 

Obowiązek zgłaszania

Działalność Urzędu ds. ochrony praw dziecka opiera się na zgłoszeniach osób wyrażających obawy dotyczące dobra dziecka. Dzięki temu dziecko i jego rodzina mogą otrzymać potrzebną im pomoc. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną, czy pracujesz z dziećmi i młodzieżą, masz ustawowy obowiązek zgłaszania wszelkich wątpliwości. Jeśli nie masz pewności, czy należy lub czy masz obowiązek zgłaszać wątpliwości, zadzwoń wcześniej do Urzędu ds. ochrony praw dziecka, aby uzyskać wskazówki w tej sprawie. Można to również zrobić anonimowo. Jeśli jesteś opiekunem dziecka, również możesz się skontaktować z Urzędem ds. ochrony praw dziecka i poprosić o pomoc w ocenie sytuacji. Może to mieć miejsce na przykład, gdy już nie mieszkasz z drugim rodzicem i niepokoi Cię, jak wygląda opieka nad dzieckiem, gdy jest ono pod opieką drugiego rodzica.

W witrynie internetowej Departamentu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny możesz znaleźć więcej informacji na temat Urzędu ds. ochrony praw dziecka i sposobie zgłaszania obaw

Kogo spotkasz w Urzędzie ds. ochrony praw dziecka?

Większość pracowników Urzędu ds. ochrony praw dziecka to pracownicy na rzecz ochrony dzieci, pracownicy socjalni, prawnicy lub psycholodzy. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy, co oznacza, że może udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. Urząd ds. ochrony praw dziecka może zapewnić usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Urzędzie ds. ochrony praw dziecka?

Wszystkie władze samorządowe w Norwegii zapewniają usługi Urzędu ds. ochrony praw dziecka. Wiele władz samorządowych zapewnia również usługę pogotowia opiekuńczego. W witrynie internetowej barnevernvakten.no (tylko w języku norweskim) znajduje się lista Urzędów ds. ochrony praw dziecka oraz pogotowi opiekuńczych prowadzonych przez władze samorządowe, a także inne przydatne informacje.

Informacje w różnych językach o Urzędzie ds. ochrony praw dziecka – „Urząd ds. ochrony praw dziecka”. „W najlepszym interesie dziecka”

Lista Urzędów ds. ochrony praw dziecka oraz pogotowi opiekuńczych prowadzonych przez władze samorządowe

Witryna internetowa Norweskiego Departamentu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny