Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest Urząd ds. ochrony praw dziecka?

Czy jesteś dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej lub osobą dorosłą zaniepokojoną sytuacją dziecka lub osoby nieletniej? Urząd ds. ochrony praw dziecka oferuje pomoc i wsparcie dzieciom, młodzieży i rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji lub w przypadku, gdy dziecko nie otrzymuje odpowiedniej opieki albo wymaga pomocy z innego powodu.

Zadaniem Urzędu ds. ochrony praw dziecka jest udzielanie pomocy osobom poniżej 18 roku życia, które są obecnymi lub potencjalnymi ofiarami przemocy lub napaści, okaleczania żeńskich narządów płciowych czy wymuszonego małżeństwa. Urząd ds. ochrony praw dziecka może również pomóc w sytuacji, gdy rodzice nadużywają narkotyków lub alkoholu lub gdy dziecko sprawia poważne problemy wychowawcze, ma problemy związane z przestępczością czy narkomanią/nadużywaniem alkoholu. Pomoc jest bezpłatna.

Pomoc udzielana rodzinie może mieć następujące formy:

  • porady i wskazówki dla rodziny
  • grupy wsparcia dla rodziców
  • osoba kontaktowa oferująca wsparcie
  • wsparcie finansowe w celu opłacenia przedszkola
  • wsparcie finansowe w celu opłacenia opieki pozaszkolnej dla dzieci w wieku szkolnym (SFO/AKS)
  • wsparcie finansowe w celu opłacenia zajęć rekreacyjnych lub innych
  • pomoc w weekendy lub wizyty domowe.

 

 

Dobro dziecka ma kluczowe znaczenie w działalności Urzędu ds. ochrony praw dziecka (por. art. 4-1 Ustaw o opiece społecznej nad dziećmi — Określanie najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka). Czasami działania te mogą być sprzeczne z życzeniami rodziców. Urząd ds. ochrony praw dziecka zaoferuje pomoc i wsparcie rodzicom, aby umożliwić im właściwą opiekę nad dziećmi, które, w miarę możliwości, powinny mieszkać w swoim domu rodzinnym.

W określonych poważnych przypadkach pozostanie dziecka w domu rodzinnym jest sprzeczne z jego najlepszymi interesami. W takiej sytuacji Urząd ds. ochrony praw dziecka przejmuje odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem. Może to nastąpić za zgodą rodziny lub bez jej zgody. Wyłącznie lokalna komisja, która jest organem sądowym, może podejmować decyzje w sprawie przyjęcia opieki nad dzieckiem, jeżeli takie działanie jest niezgodne z życzeniami rodziców.

Urząd ds. ochrony praw dziecka zaoferuje pomoc i wsparcie rodzicom, aby umożliwić im właściwą opiekę nad dziećmi.

Działalność Urzędu ds. ochrony praw dziecka opiera się na zgłoszeniach osób wyrażających obawy dotyczące dobra dziecka. Dzięki temu dziecko i jego rodzina mogą otrzymać potrzebną im pomoc. Bez względu na to, czy jesteś osobą prywatną czy pracujesz z dziećmi i młodzieżą, masz ustawowy obowiązek zgłaszania wszelkich obaw.

Większość pracowników Urzędu ds. ochrony praw dziecka to pracownicy na rzecz ochrony dzieci, pracownicy socjalni, prawnicy lub psycholodzy. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Urząd ds. ochrony praw dziecka oferuje usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Wszystkie gminy w Norwegii oferują usługi Urzędu ds. ochrony praw dziecka. Wiele władz lokalnych zapewnia również pomoc ośrodków interwencyjnych Urzędu ds. ochrony praw dziecka. Na stronie barnevernvakten.no znajduje się lista gminnych oddziałów Urzędu ds. ochrony praw dziecka i ośrodków interwencyjnych, oraz inne przydatne informacje.

> URZĄD OCHRONY PRAW DZIECKA. Dla dobra dziecka


Lista gminnych oddziałów Urzędu ds. ochrony praw dziecka oraz ośrodków interwencyjnych

Strona internetowa Norweskiego Dyrektoratu ds. dzieci, młodzieży i rodziny

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.