Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay maaraynta cadhadu?

Dhibaato ma kaa haysataa xakamaynta cadhadaada? Tani ma saamaysaa lamaanaaaga iyo qoyska? Markaa uma caleema saarnid caawimada daaweeyayaashayada kuwaas oo ka shaqeeya maaryanta cadhada.

Adeegu waa mid qaran oo waxaa loogu talo galay dhanka dembiilayaasha dagaalka ee ka wayn 18 sano jirka. Qaabka hawsha waxaa muhiim ahaan loo isticmalaa daawaynta kooxda ah, in kastoo shakhsi ahaan loo isticmaali karo. Waxaad baran kartaa farsamooyin lagu xakameeyo dhaqankaaga dagaalka ah oo looga shaqeeyo beddelka mowqifkaaga.

Moodeelkan waa qayb ka mid ah qorshaha tallaabada ee dowladda ee dagaalka qaraabada dhow ah oo waxaa lagu horumariyay  Broset Competence Centre  ee xaga Cusbitaalka Olav.

Daaweeyayaasha isticmaala qaabka inta badan waxay ka shaqeeyaan caafimaadka dhimirka, at  Xafiisyada la talinta qoyska ama gudaha Adeega Daryeelka Carruurta. Waxaa jira wadarta 400 oo dhakhaatiirta maaraynta cadhada ah kuna salaysan qaab qaran (2016). Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Turjubaan ayaa la bixin karaa, marka loo baahdo.

Waxaad la xidhiidhi kartaa Dhakhtarkaaga gaarka ama xafiiska la talinta qoyska wixii macluumaad dheeraada ah ee ku saabsan adeega.


Macluumaadka ku saasbsan moodeelka  Brøset iyo xarumaha daawaynta la ansixiyay (Keliya Af Noorwayjiyaan)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.