Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy stosujesz przemoc lub jesteś sprawcą napaści? Urząd do spraw pomocy rodzinie może Ci pomóc

Czy w Twoim domu często dochodzi do kłótni i awantur? Czy masz problemy z kontrolowaniem gniewu lub stosujesz przemoc wobec swojego partnera/swojej partnerki lub innych członków rodziny lub atakujesz ich? Możesz zwrócić się o pomoc do Urzędu ds. pomocy rodzinie.

Oferuje on bezpłatną pomoc i poradnictwo parom i rodzicom/dzieciom w trudnej sytuacji, doświadczającym konfliktów lub kryzysów. Agencja pomocy dzieciom i rodzinie pomaga na przykład w przypadkach związanych z agresją i przemocą. Niektóre jednostki oferują indywidualne usługi dla ofiar przemocy i/lub dla sprawców przemocy.

Możesz skontaktować się z lokalną jednostką urzędu do spraw pomocy rodzinie w celu umówienia się na spotkanie lub otrzymania informacji na temat tego, w jaki sposób Agencja pomocy dzieciom i rodzinie może Ci pomóc. W okresach o większym natężeniu pracy, w pierwszej kolejności obsługiwane będą rodziny z dziećmi.

Usługi oferowane w jednostkach Urzędu ds. pomocy rodzinie różnią się i mogą obejmować:

  • terapie dla par, terapie rodzinne,
  • kursy w zakresie panowania nad gniewem i porady dla rodziców dotyczące kontrolowania agresji
  • arbitraż w przypadku separacji lub rozstania, udzielanie pomocy w celu zapewniania współpracy między rodzicami i ustalenia praw do widzenia się z dzieckiem
  • doradztwo dla rodziców i różne programy dla związków

 

 

Pracownicy jednostek Urzędu ds. pomocy rodzinie to psychologowie, pedagodzy i pracownicy opieki społecznej specjalizujący się w terapii rodzinnej. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Jeżeli Urząd ds. pomocy rodzinie nie będzie w stanie Ci pomóc, może wówczas skierować Cię do innej placówki. Urząd ds. pomocy rodzinie oferuje usługi tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Większość jednostek Urzędu ds. pomocy rodzinie to placówki rządowe, należące do Norweskiego Dyrektoratu ds. dzieci, młodzieży i rodziny (Bufetat). Inne jednostki Urzędu ds. pomocy rodzinie są własnością organizacji kościelnych i mają podpisane umowy z Bufetat. Świadczą one usługi bez względu na wyznanie i religię osób korzystających z ich pomocy.


Swoją lokalną jednostkę Urzędu ds. pomocy rodzinie możesz znaleźć na dinutvei.no

Lista jednostek Urzędu ds. pomocy rodzinie na stronie internetowej Norweskiego Dyrektoratu ds. dzieci, młodzieży i spraw rodzinnych (tylko w języku norweskim)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.