Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy stosujesz przemoc lub jesteś sprawcą napaści? Możesz porozmawiać o tym ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.

Czy szybko tracisz panowanie nad sobą, jesteś osobą wybuchową i masz problemy z kontrolowaniem gniewu? Czy stosowałeś/stosowałaś przemoc wobec swojego partnera/partnerki lub dzieci lub groziłeś/groziłaś im zastosowaniem przemocy? Jeżeli tak, oznacza to, że stosujesz przemoc. Możesz zwrócić się z tym do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Zadaniem lekarzy pierwszego kontaktu jest udzielanie pomocy pacjentom z obrażeniami ciała lub chorobami fizycznymi, chorobami psychicznymi oraz nadużywającymi alkoholu/używek. Oznacza to, że lekarz pierwszego kontaktu jest odpowiedzialny za Twoje zdrowie na etapie badania, leczenia i badań kontrolnych. Lekarz pierwszego kontaktu często dobrze orientuje się w kwestiach zdrowia i sytuacji życiowej danej osoby; może być również dobrym partnerem do rozmów i ma doświadczenie w kontaktach z ludźmi borykającymi się z problemami.

Lekarz pierwszego kontaktu może być również dobrym partnerem do rozmów i ma doświadczenie w kontaktach z ludźmi borykającymi się z problemami

Twój lekarz pierwszego kontaktu jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Twój lekarz pierwszego kontaktu może zapewnić Ci tłumacza, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Twój pierwszego kontaktu może również, w razie potrzeby, skierować Cię do specjalisty lub wskazać Ci inne placówki, które oferują pomoc i nie wymagają skierowania — na przykład jednostki Urzędu do spraw pomocy rodzinie, siedzibę ruchu Alternatywa dla przemocy itp. Twój lekarz pierwszego kontaktu jest odpowiedzialny również za ogólną opiekę zdrowotną, przeprowadzenie badań lekarskich i kontrolnych w sytuacji, gdy otrzymasz pomoc ze strony specjalisty itp.

Działalność lekarzy pierwszego kontaktu jest częścią publicznej służby zdrowia i jest finansowana ze zwykłych składek na ubezpieczenie zdrowotne.


Na stronie helsenorge.no znajdują się informacje na temat lekarzy pierwszego kontaktu oraz sposobu zmiany lekarza pierwszego kontaktu

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.