Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ma waxaad tahay qof dagaal badan ama ma waxaad ku kacday fal dagaal? Waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga guud (GP)

Ma degdeg baad u cadhootaa,  qof cadhooda oo waxay dhibaato kaa haysataa inaad xakamayso cadhadaada? ma ku hanjabtay ama ma fashay falal dagaal oo aad ku qaaday lamaanahaaga iyo carruurtaada? Ka dib waxaad qabtaa dhibaatooyin dagaal ah. Waxaad la soo qaadi kartaa dhibaatadaada Dhakhtarkaag gaarka ah.

Dhakhtarada waxaa hawshoodu tahay caawinta bukaanka qaba jirrooyinka jidhka ama kuwa muuqda, caafimaadka maskaxda iyo isticmaalka khamaradda/maandooriyaha. Taas macnaheedu waxa weeye dhakhtarkaaga gaarka waxa uu ka masuulyahay xaaladaada wadar ahaaneed ee caafimaad marka lagu baadho, lagu daweeyo oo lagula soconayo. Dhakhtarku inta badan waxa uu ka haysan doonaa argati guud oo wanaagsan caafimaadka qofka iyo xaalada nolosha; Dhakhtarku waxa uu sidoo kale noqon karaa ku lamaanaha wada sheegaysiga wanaagsan oo waxa uu waayo aragnimo u leeyahay la kullanka dadka dhibta qaba.

Dhakhtarku waxa uu noqon karaa ku lamaanaha wada sheekaysiga wanaagsan oo waxa uu waayo aragnimo u leeyahay dadka dhibta qaba

Dhaktarkaagu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Dhakhtarkaagu waxa uu bixin karaa turjubaan, marka ay lama huraanka tahay.

Dhakhtarkaaga gaarka ah sidoo kale waxa uu kuu gudbiyaa adeega dhakhtarka takhasuska, ama waxa uu kugu wargeliyaa wakaaladaha kale ee bixiya caawimada oo aan u baahnayn gudbin — sida  xarunta daryeelka qoyska,,  Beddelka Dagaalka iwm. Dhakhtarkaagu waxa uu ka masuulyahay isku duba ridka, baadhitaanka iyo la socodkaaga marka aad hesho caawimada ka timid dhakhtarka adeega takhasuska caafiimaad leh iwm.

Mashruuca dhakhtarka guud waxa uu qayb ka yahay adeega caafimaadka dad waynaha, oo waxaad bixisaa khidmada caadiga ah ee isticmaalaha.


Barta internatka helsenorge.no  waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan Dhakhtarada iyo beddelka dhakhtarka guud (Keliya Af Noorwayjiyaan)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.