Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

La hadal GP-gaaga haddii aad isticmaashid rabshada ku aadan dadka kale

Snakk med fastlegen om vold og overgrep

Ma u xanaaqdaa si dhaqsi ah, si fudud u murugootid oo aad dhibaatooyin ku qabtid xakameynta caradaada? Miyaad ugu hanjabtay ama sameysay falalka rabshada ku aadan lamaanahaaga ama carruurta? Kadib aad yeelatid dhibaatada rabshada. Waxaad u sheegi kartaa dhibaatadaan GP-gaaga.

Dhaqtaatiirta Guud (GPs) waxay shaqadooda tahay ku caawinta bukaanada qabo jirooyinka jir ahaanta ama muuqaalka, sidoo kale sida caafimaadka maskaxda iyo arimaha xadgudubka alkulada/maandooriyaha. Tani waxaa loola jeedaa in GP-gaaga masuul ka yahay dhammaan qeybaha caafimaadkaaga iyo fayo qabka markii lagu baaro, lagu daaweeyo iyo lagu dabagalayo. GP wuxuu inta badan yeelanayaa aragtid wanaagsan ee caafimaadka iyo xaalada nolosha bukaanka, wuxuu noqon karaa dhaheyste wanaagsan oo wuu ku taqasusay dadka dhibaatooyinka qabo.

 

GP wuxuu noqon karaa dhageyste wanaagsan oo wuxuu ku taqasusay la macaamilida dadka dhibaatooyinka qabo.

GP-gaaga wuxuu leeyahay waajibaadka qarsoodiga. Looma ogola inuu la wadaago dadka kale warbixin walba ee adiga kugu saabsan iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelo. GP-gaaga wuxuu ku siin karaa turjubaan markii ay muhiim tahay.

GP-gaaga wuxuu sidoo kale kuu gudbin karaa taqasuska adeegyada caafimaadka haddii ay muhiim tahay, ama ku ogeysiiyo wakaaladaha kale ee bixiyaa caawinta oo aanan u baahneyn gudbinta – sida xafiisyada daryeelka qoyska, xarumaha Rabshada Kale ee Noorweeyaanka iwm. GP-gaaga sidoo kale ayaa masuul ka ah xiriirinta, qiimeynta iyo dabagalka markii aad ka heshid caawin adeegyada caafimaadka taqasuska ama noocyada kale ee adeega.

Qorshaha dhaqtarka guud wuxuu ka qeyb yahay adeega caafimaadka dadweynaha oo waxaad bixineysaa kaliya qaanuunka, tabarucaad yar oo qarashka ah.

Meesha helsenorge.no waxaad ka heli kartaa warbixin badan oo ku saabsan GP-gaaga.