Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Alternativ til Vold (ATV)

ATV har primært et tilbud til dem som utøver vold og overgrep. Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i familien. På ATVs nettsted finner du mer informasjon om hva de ulike kontorene tilbyr. Kort omtale av ATVs tilbud for utsatte for vold eller

ATV har primært et tilbud til dem som utøver vold og overgrep. Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i familien.

På ATVs nettsted finner du mer informasjon om hva de ulike kontorene tilbyr.

Kort omtale av ATVs tilbud for utsatte for vold eller overgrep på dinutvei.no.