Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon?

Eldre par diskuterer vern for eldre, for de som er utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep

Blir du utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, eller er du i fare for å bli utsatt for overgrep, kan du ringe Vern for eldre. Over telefon kan du få råd og veiledning.

Hvem kan benytte seg av tilbudet?

Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe Vern for eldre for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende, ansatte i kommunene eller andre som er bekymret for eller vet om at det foregår overgrep mot eldre, kan henvende seg. Tilbudet er gratis.

Hvem møter du?

Hos Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. Vern for eldre tilbyr tolk når det er behov for det.

Anonymitet og taushetsplikt

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse.

 

Tjenesten er finansiert av Helsedirektoratet.

På Vern for eldres nettsider kan du finne informasjonsmateriale og e-læringsprogram.

Kontaktopplysninger

Nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Vern for eldres nettsted