Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Kirkens SOS?

Logo Kirkens SOS. To hender holder et menneske

Har du spørsmål om vold i nære relasjoner eller overgrep eller bare behov for å prate med noen om noe du har opplevd, kan du kontakte Kirkens SOS via telefon, SOS-melding eller chat.

Tilbudet er landsdekkende og du kan ta kontakt når som helst på døgnet. Du kan være anonym, det vil si at du ikke trenger å oppgi navnet ditt.

Hvem svarer?

Kirkens SOS har 11 lokale sentre rundt om i landet, og drives av om lag 1000 frivillige medarbeidere og 40 ansatte. De som svarer deg, har god opplæring og erfaring i å snakke med noen som blir eller har blitt utsatt for vold og overgrep.

Den du prater med har taushetsplikt uavhengig av om du ringer, sender SOS-melding eller chatter. Taushetsplikt innebærer at den som svarer, ikke har lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Siden Kirkens SOS ikke er en rådgivningstjeneste, skal den du prater med i all hovedsak være en samtalepartner, og lytte til deg og det du ønsker å prate om.

Tjenesten tilbyr samtaler på norsk og engelsk. I tillegg er det mulig å sende henvendelser på samisk via SOS-melding.

Kontaktopplysninger

Telefon 22 40 00 40

Send SOS-melding

SOS-chat

Kirkens SOS’ nettsted

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Kirkens SOS.

Kilder

Kirkens SOS