Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

TryggEst – å avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne

TryggEst logo

TryggEst er i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og skal bidra til å avdekke og forhindre vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Hva er TryggEst?

Noen voksne er spesielt risikoutsatte for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. Det kan dreie seg om psykiske vansker, kognitive utfordringer, alvorlig eller kronisk sykdom, problemer med rus eller høy alder. TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

En rekke kommuner og bydeler er tilknyttet TryggEst-prosjektet. I kommunene er det etablert et TryggEst-team som du kan melde fra til når du er bekymret for eller mistenker at en person er utsatt for vold eller overgrep. Teamene er sammensatt av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

Se film fra Bufdir:

 

TryggEst har en rekke verktøy og ressurser på sine sider i arbeidet med å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep.

Hva er målet med TryggEst?

Målene med TryggEst er mange, blant annet at saker ikke blir glemt, at utsatte får lik behandling uavhengig av kommune, at det blir færre følgeskader samt bedre forutsigbarhet både i kommunen og for den utsatte.

På denne siden kan du se hvilke kommuner og bydeler som deltar i TryggEst og finne kontaktinformasjon

Hvis din kommune ikke er med i TryggEst-ordningen, skal bekymring om vold og overgrep behandles etter gjeldende regler og prosedyrer i kommunen. Hvis du er interessert i informasjon om hvordan din kommune kan starte med TryggEst, kan du ta kontakt på tryggest@bufdir.no og få mer informasjon eller avtale et informasjonsmøte.

Les mer på Bufdir sine TryggEst-sider

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.