Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

TryggEst – å avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne

TryggEst logo

TryggEst er et prøveprosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Noen voksne er spesielt risikoutsatte for vold og overgrep fordi de trenger hjelp til ting andre klarer selv. TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

En rekke kommuner og bydeler er tilknyttet TryggEst-prosjektet. I kommunene er det etablert et TryggEst-team som du kan melde fra til når du er bekymret for eller mistenker at en person er utsatt for vold eller overgrep. Teamene er sammensatt av erfarne personer med kompetanse på håndtering av vold og overgrep.

TryggEst har en rekke verktøy og ressurser på sine sider, blant annet om:

Målene med TryggEst er mange, blant annet at saker ikke blir glemt, at utsatte får lik behandling uavhengig av kommune, at det blir færre følgeskader samt bedre forutsigbarhet både i kommunen og for den utsatte.

På denne siden kan du se hvilke kommuner og bydeler som deltar i TryggEst og finne kontaktinformasjon

Hvis din kommune ikke er med i TryggEst-ordningen, skal bekymring om vold og overgrep behandles etter gjeldende regler og prosedyrer i kommunen.

Les mer på Bufdir sine TryggEst-sider

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.