Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan TryggEst hjelpe med?

TryggEst ikon

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som trenger hjelp til å beskytte seg.

Har du psykiske vansker, såkalte kognitive utfordringer, alvorlig eller kronisk sykdom, problemer med rus eller høy alder, har du en særskilt rett på hjelp.

Noen kommuner og bydeler har en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe deg som er utsatt for vold og overgrep.

Kontakt TryggEst ved vold eller overgrep

Du trenger ikke å være sikker på at det du har opplevd er et overgrep for å melde fra. Det er uansett viktig at du forteller noen om det du har opplevd. Du kan kontakte TryggEst på telefon.

Du kan også kontakte TryggEst om du er bekymret for at en annen voksen er utsatt for vold eller overgrep.

Se film om TryggEst fra Bufdir:

 

Hva skjer når du kontakter TryggEst?

En representant for TryggEst-teamet vil snakke med deg om hva som har skjedd og hva du ønsker skal bli utfallet.

Etter å ha vurdert saken din, vil temaet ofte lage en tiltaksplan for å sikre at du får den oppfølgingen du trenger. Ved behov og i samråd med deg kan TryggEst også etablere kontakt med andre som kan hjelpe deg.

Hvem møter du hos TryggEst?

De du treffer hos TryggEst jobber i helse- og omsorgssektoren eller på et krisesenter. De har fått egen opplæring. Alle har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre. De kan bare dele opplysninger om du gir tillatelse eller det er fare for liv og helse.

På denne siden kan du se hvilke kommuner og bydeler som deltar i TryggEst og finne kontaktinformasjon.

Les mer på Bufdir sine TryggEst-sider

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.