Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan TryggEst hjelpe med?

Hvis du er utsatt for vold eller overgrep, er det viktig at du forteller noen om det som har skjedd, slik at du kan få hjelp. Noen kommuner og bydeler har en TryggEst-gruppe som jobber med å hjelpe deg som er utsatt for vold og overgrep.

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som trenger hjelp til å beskytte seg. Har du psykiske vansker, såkalte kognitive utfordringer, alvorlig eller kronisk sykdom, problemer med rus eller høy alder, har du en særskilt rett på hjelp.

Du trenger ikke å være sikker på at det du har opplevd er et overgrep for å melde fra. Det er uansett viktig at du forteller noen om det du har opplevd. Du kan kontakte TryggEst på telefon.

Du kan også kontakte TryggEst om du er bekymret for at en annen voksen er utsatt for vold eller overgrep.

Se film om TryggEst fra Bufdir:

 

Når du kontakter TryggEst vil en representant for teamet snakke med deg om hva som har skjedd og hva du ønsker skal bli utfallet. Etter å ha vurdert saken din, vil TryggEst-temaet ofte lage en tiltaksplan for å sikre at du får den oppfølgingen du trenger. Ved behov og i samråd med deg vil TryggEst eventuelt også etablere kontakt med andre som kan hjelpe deg.

De du treffer hos TryggEst jobber i helse- og omsorgssektoren eller på et krisesenter og har fått egen opplæring. Alle har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

På denne siden kan du se hvilke kommuner og bydeler som deltar i TryggEst og finne kontaktinformasjon.

Les mer på Bufdir sine TryggEst-sider

 

Teksten er forfattet av dinutvei.no i samarbeid med Bufdir.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.