Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Film og lyd på dinutvei.no

Bruk gjerne menyen under for å navigere enkelt mellom filmkategorier. Alle filmene har sine egne sider med utfyllende informasjon og mulighet for å gi oss din tilbakemelding på filmen.
Vi håper du har nytt og glede av å se filmene, og deler dem med andre.

FILMKATEGORIER

  • Ulike former for vold og overgrep – nyanser mellom bildet av vold og overgrep – disse kan også fungere som «triggere» i en undervisningssituasjon eller diskusjon
  • Steder du kan få hjelp – filmene er undertekstet på engelsk, arabisk, nord-, sør- og lulesamisk, polsk, somali, thai og urdu
  • Om dinutvei.no
  • Lydfiler – til refleksjon og ettertanke

Ulike former for vold og overgrep

«Det finnes mange typer vold i nære relasjoner» handler om en godt voksen mann som utsettes for psykisk vold fra partner (01:31).

Egen side om filmen

«Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage» handler om en voksen kvinne som utsettes for vold fra partner (01:02).

Egen side om filmen

«Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes» handler om et barn som lever med vold mellom foreldrene (01:16).

Egen side om filmen

«Det finnes hjelp» viser ulike type vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp (02:20).

Egen side om filmen

«Fordi du fortjener det», kortfilm (0:20)

«Sint», kortfilm (0:20)

Animasjonsfilmen «Foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd» illustrerer noen av utfordringene en forelder kan støte på i møte med hjelpeapparatet etter samlivsbrudd når det har forekommet vold. (01:56).

Les mer om foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd

Steder du kan få hjelp

«Slik møtes du på et overgrepsmottak» (04:23)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et krisesenter» (02:35)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos helsesykepleier» (02:37)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et Nok.-senter eller et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)» (02:02)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos politiet» (03:45)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et støttesenter for krminalitetsutsatte» (3:06)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos bistandsadvokaten» (03:44)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos Alternativ til vold – ATV» (04:33)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos sinnemestring etter Brøsetmodellen» (04:32)

Egen side om filmen

«Hvordan arbeider barneverntjenesten» (04:28)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos familievernkontoret» (03:57)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)» (04:26)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos Røde Kors-telefonen» (04:17)

Egen side om filmen

«Hvordan kan du snakke med fastlegen om vold og overgrep?» (03:54)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et distriktspsykiatrisk senter (DPS)» (04:57)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos VO-linjen» (04:05)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos NAV» (06:23)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos Mental helses svartjenester» (07:01)

Egen side om filmen

Presentasjon av dinutvei.no

«Kort presentasjon av dinutvei.no» (00:30)

Se mer om dinutvei.no

«Presentasjon av dinutvei.no» (02:39)

Se mer om dinutvei.no

Lydfiler