Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Filmer på dinutvei.no

Filmene er i to sjangre:

  • filmer der vi ønsker å nyansere bildet av vold og overgrep – disse kan også fungere som “triggere” i en undervisningssituasjon eller diskusjon
  • presentasjon av steder du kan få hjelp – filmene er undertekstet på engelsk, arabisk, nordsamisk, polsk, somali, thai og urdu.

Vi håper du har nytte og glede av å se filmene og deler dem med andre. Gi oss gjerne en tilbakemelding!

Ulike former for vold og overgrep

«Det finnes mange typer vold i nære relasjoner» handler om en godt voksen mann som utsettes for psykisk vold fra partner (01:31).

Egen side om filmen

«Vold i nære relasjoner er ikke alltid like lett å oppdage» handler om en voksen kvinne som utsettes for vold fra partner (01:02).

Egen side om filmen

«Barn som opplever vold hjemme ser verden litt annerledes» handler om et barn som lever med vold mellom foreldrene (01:16).

Egen side om filmen

«Det finnes hjelp» viser ulike type vold i nære relasjoner og hvor vanskelig det kan være å søke hjelp (02:20).

Egen side om filmen

«Fordi du fortjener det», kortfilm (0:20)

«Sint», kortfilm (0:20)

Steder du kan få hjelp

«Slik møtes du på et overgrepsmottak» (04:23)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et krisesenter» (02:35)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos helsesykepleier» (02:37)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)» (02:02)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos politiet» (03:45)

Egen side om filmen

«Slik møtes du på et støttesenter for krminalitetsutsatte» (3:06)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos bistandsadvokaten» (03:44)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos Alternativ til vold – ATV» (04:33)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos sinnemestring etter Brøsetmodellen» (04:32)

Egen side om filmen

«Hvordan arbeider barneverntjenesten» (04:28)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos familievernkontoret» (03:57)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)» (04:26)

Egen side om filmen

«Slik møtes du hos Røde Kors-telefonen» (04:17)

Egen side om filmen

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.