Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hør lydfilene våre!

Overgrep kan ta mange former. Ikke alle er like lette å oppdage. Lydfilene nedenfor maner kanskje til ettertanke?

Hva hvis pappa gjør noe dumt?

Jeg vil ikke dele deg med noen

 

Lydfilene er produsert av Dinamo på oppdrag fra dinutvei.no.