Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hør lydfilene våre!

Overgrep kan ta mange former. Ikke alle er like lette å oppdage. Lydfilene nedenfor maner kanskje til ettertanke?

Hva hvis pappa gjør noe dumt?

Jeg vil ikke dele deg med noen

 

Lydfilene er produsert av Dinamo på oppdrag fra dinutvei.no.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.