Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan NAV gjøre ved vold og overgrep?

Har du opplevd vold eller overgrep tidligere i livet, som nå gir deg så dårlig helse at det er vanskelig for deg å være i jobb? Har du nylig klart å komme deg ut av et voldelig forhold, men strever med å forsørge deg selv og barna dine, eller trenger et sted å bo? NAV kan tilby ulike former for hjelp.

Når du møter NAV kan det være nyttig å være forberedt. Hva NAV kan gjøre for deg, og hvordan oppfølgingen skal foregå avhenger av hvilken situasjon du er i. Jo mer NAV vet om situasjonen din, jo bedre tilrettelagt hjelp kan du få. For å finne ut hva akkurat du trenger, bør du ta kontakt med ditt NAV-kontor for å snakke med noen der.

Når du skal i møte med NAV kan du ta meg deg noen du stoler på hvis du syns det er vanskelig å gå alene. NAV tilbyr tolk når det er behov for det.

NAVs tjenester er gratis. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse.

Helt eller delvis ute av arbeidslivet

Hvis du er helt eller delvis ute av arbeidslivet, ønsker å komme tilbake, eller trenger hjelp til å finne en jobb for første gang, har NAV ulike ordninger for å hjelpe deg. Er det helsa som er utfordringen, eller har du vært ute av arbeidslivet av andre grunner? Veilederen din i NAV hjelper deg å finne riktig ordning for deg.

Se film om hvordan du møtes hos NAV:

 

Arbeidsavklaringspenger

Når det er vanskelig å jobbe eller komme seg ut i jobb hovedsakelig på grunn av psykiske eller fysiske helseplager kan du ha rett til Arbeidsavklaringspenger (AAP). AAP sikrer deg inntekt. Målet er at du sammen med NAV skal avklare mulighetene dine for å beholde eller komme i arbeid. Det kan inkludere for eksempel

  • medisinsk behandling (fysisk eller psykisk)
  • tiltak for å styrke kompetansen din (kurs, opplæring, utdanning)
  • tilrettelegging av arbeidssituasjonen

Les mer om AAP

Kvalifiseringsprogram

Hvis du har stått utenfor arbeidslivet en stund, uavhengig av årsaken til det, og ønsker å jobbe, har NAV et eget program for å hjelpe deg ut i jobb. Programmet er på fulltid. Sammen med en veileder lager du en plan som skal kvalifisere, støtte og forberede deg på å komme ut i arbeid.

Les mer om Kvalifiseringsprogrammet

Andre tiltak

NAV har også en rekke andre tiltak for å hjelpe deg ut i jobb hvis du har psykiske eller sosiale utfordringer. Disse varierer fra kommune til kommune.

Les mer om andre tiltak for å komme ut i jobb

Lurer du på hva dagpenger er?

Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Hvis du er i en vanskelig økonomisk situasjon og har betalings- eller gjeldsproblemer, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. Hos NAV kan du få råd og veiledning. NAV kan hjelpe deg med å få kontroll over økonomien din. Du kan ringe NAV eller møte opp på NAV-kontoret. Tjenesten er gratis. Les mer om råd om økonomi eller ring økonomi- og gjeldsrådgivningstelefonen til NAV: 55 55 33 39.

Økonomisk sosialhjelp

Hvis du ikke har økonomisk mulighet til å forsørge deg selv, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte, som skal sikre at du kan betale nødvendige utgifter til å leve og bo.

Les mer om økonomisk sosialhjelp og se hvordan du går fram for å søke

Alene med barn?

Hvis du er alene med barn, finnes det ulike støtteordninger. Hvilke ordninger du kan ha rett til, avhenger blant annet av barnets alder, sivilstanden din og bo- og arbeidssituasjonen din.

Les mer om støtteordninger

Hjelp til bolig

Hvis du trenger et sted å bo akutt, kan NAV hjelpe deg å finne et midlertidig botilbud. NAV kan også gi deg råd og veiledning for å finne et varig sted å bo. Hvis du ikke har andre muligheter, kan du be om lån til depositum eller NAV kan garantere for depositum overfor utleier.

Les mer om hjelp til bolig

Noen NAV-kontorer behandler søknader om bostøtte, andre gjør det ikke. Det er viktig å undersøke husbankens bostøtteordning og eventuelt kan NAV hjelpe deg med å finne ut av dette.

Les mer om bostøtte/.

NAVs veileder til egne ansatte

Det kan være nyttig å kjenne til NAVs veileder til egne ansatte om hvordan de skal hjelpe deg som er utsatt for vold og overgrep.

 

Kontakt NAV

Telefon 55 55 33 33
Registrer deg på nav.no
Oppmøte på NAV-kontoret

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med NAV.

Kilder

nav.no