Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep
Dnutvei

Hjelp for deg som har blitt utsatt for vold

Her finner du en samlet oversikt over hjelpetilbud for dem som har blitt utsatt for vold.

Hvor skal du begynne?

Beskyttelse

Medisinsk hjelp og behandling

Hjelp, støtte og bearbeiding

Hjelpetelefoner og chat

Rettigheter og anmeldelse

Andre