Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Hjelpetelefonen?

Mann som snakker med hjelpetelefonen om vold i nære relasjoner, overgrep eller omsorgssvikt

Er du i en vanskelig livssituasjon? Da kan du ringe Hjelpetelefonen gratis på nummer 116 123.

Hjelpetelefonen er en telefontjeneste for alle som har behov for noen å prate med. Du kan ringe hele døgnet. Du kan være anonym, det vil si at du ikke trenger å oppgi navnet ditt. Du kan ta kontakt om du har spørsmål eller trenger å snakke med noen om vold i nære relasjoner, overgrep eller omsorgssvikt. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor.

Hjelpetelefonen er en telefontjeneste for alle som har behov for noen å prate med. Du kan ringe hele døgnet.

Hvem svarer?

De som svarer på telefonen, er fast ansatte veiledere som får faglig oppdatering og veiledning. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. De ansatte snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk.

Du kan ringe Hjelpetelefonen fra utlandet

116 123 er et felles europeisk hjelpetelefonnummer. Det betyr at du ved å ringe dette nummeret innenfor EU/EØS, vil få kontakt med hjelpetjenesten i det landet du oppholder deg i. Er du i utlandet, men ønsker å ringe Hjelpetelefonen i Norge, må du taste 0047 91 116 123. Da gjelder vanlig mobiltakst for ditt abonnement.

Hvis du vil skrive med en veileder i stedet for å ringe, kan du bruke Hjelpetelefonens nettjeneste sidetmedord.no. Den er gratis å bruke, og du får svar innen 24 timer.

Hjelpetelefonen er drevet av organisasjonen Mental Helse og finansiert av Helsedirektoratet.

Kontaktopplysninger

Telefon 116 123

Nettjenesten sidetmedord.no 

Hjelpetelefonens nettsted