Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er hjelpetelefonen?

Er du i en vanskelig livssituasjon? Da kan du ringe Hjelpetelefonen gratis på nummer 116 123.

Hjelpetelefonen er en telefontjeneste for alle som har behov for noen å prate med. Du kan ringe hele døgnet. Du kan være anonym, det vil si at du ikke trenger å oppgi navnet ditt. Du kan ta kontakt om du har spørsmål eller trenger å snakke med noen om vold i nære relasjoner, overgrep eller omsorgssvikt. Du kan også få hjelp til å finne fram til andre hjelpetilbud i nærheten av der du bor.

Hjelpetelefonen er en telefontjeneste for alle som har behov for noen å prate med. Du kan ringe hele døgnet.

Hvem svarer?

De som svarer på telefonen, er fast ansatte veiledere som får faglig oppdatering og veiledning. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. De ansatte snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk.

Du kan ringe hjelpetelefonen fra utlandet

116 123 er et felles europeisk hjelpetelefonnummer. Det betyr at du ved å ringe dette nummeret innenfor EU/EØS, vil få kontakt med hjelpetjenesten i det landet du oppholder deg i. Er du i utlandet, men ønsker å ringe Hjelpetelefonen i Norge, må du taste 0047 91 116 123. Da gjelder vanlig mobiltakst for ditt abonnement.

Hvis du vil skrive med en veileder i stedet for å ringe, kan du bruke Hjelpetelefonens nettjeneste sidetmedord.no. Den er gratis å bruke, og du får svar innen 48 timer.

Hjelpetelefonen er drevet av organisasjonen Mental Helse og finansiert av Helsedirektoratet.

Kontaktinfo

Telefon 116 123

Nettjenesten sidetmedord.no 

Hjelpetelefonens nettsted 

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.