Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan Alternativ til vold (ATV) tilby deg som utsettes for vold?

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

Har du blitt, eller blir du utsatt for vold fra partneren din?

Om tilbudet

ATV har primært et tilbud til dem som utøver vold og overgrep. Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i familien. Tilbudet består av individuelle samtaler og gruppeterapi. De aller fleste kontorene krever betaling for tjenesten, mens noen er gratis.

ATV er en stiftelse, men mottar midler fra stat og kommune, samt fra fond og legater.

Hvordan komme i kontakt?

Dersom du ønsker et behandlingstilbud, kan du enten få fastlegen eller en annen fagperson til å henvise deg, eller du kan ta kontakt selv. Hvis ATV ikke kan tilby den hjelpen du trenger, kan du bli henvist videre.

Se film om hvordan du møtes hos Alternativ til vold:

 

Hvem får du snakke med?

De fleste terapeutene på ATV er psykologer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

Oversikt over ATV-tilbud i Norge

Kontaktopplysninger

ATVs nettsted: atv.stiftelsen.no

E-post: post@atv-stiftelsen.no