Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan Alternativ til vold (ATV) tilby deg som utsettes for vold?

Har du blitt, eller blir du utsatt for vold fra partneren din?

ATV har primært et tilbud til dem som utøver vold og overgrep. Noen av ATVs kontorer har også tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i familien. Tilbudet består av individuelle samtaler og gruppeterapi.

Dersom du ønsker et behandlingstilbud, kan du enten få fastlegen eller en annen fagperson til å henvise deg, eller du kan ta kontakt selv. Hvis ATV ikke kan tilby den hjelpen du trenger, kan du bli henvist videre.

De fleste terapeutene på ATV er psykologer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

De aller fleste kontorene krever betaling for tjenesten, mens noen er gratis.

> Oversikt over ATV-tilbud i Norge

ATV er en stiftelse, men mottar midler fra stat og kommune, samt fra fond og legater.


ATVs nettsted

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.