Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Şiddet veya saldırıya maruz kaldınız mı? Alternative to Violence size neler sunabilir?

Partneriniz tarafından şiddet gördünüz mü veya göremeye devam mı ediyorsunuz?

ATV hizmetleri öncelikle şiddet ve saldırı uygulayanlara yöneliktir. Bazı ATV büroları şiddet mağdurlarına ya da şiddet uygulanan aileler içinde yaşayan çocuklara da hizmet sunmaktadır. Hizmet, bireysel sohbetler ve grup terapilerinden oluşmaktadır.

Tedavi olmak istemeniz halinde PH’nızdan ya da başka bir uzmandan sizi sevk etmesini isteyebilir veya şahsen kendiniz iletişime geçebilirsiniz. Eğer ATV ihtiyacınız olan yardımı veremiyorsa, başka bir kuruma sevk edilebilirsiniz.

ATV’de çalışan terapistlerin çoğu psikologdur. Çalışan kadro gizliliğinizden sorumludur ve hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir tehlike oluşması durumu haricinde, izniniz olmaksızın başkalarıyla size ait bilgileri paylaşmaları yasaktır. Gerektiğinde tercümanlık hizmeti sağlanabilir.

Çoğu büro hizmet için ücret alır, ama bazıları da ücretsizdir.

> Norveç’teki ATV hizmetlerinin listesi

ATV bir vakıftır, ancak merkezi ve yerel yönetimlerin yanısıra fonlar ve bağışlar ile finanse edilir.


ATV web sitesi

E-posta: post@atv-stiftelsen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.