Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Şiddete veya saldırıya maruz kaldıysanız Şiddete Karşı Alternatif (ATV) size ne şekilde yardımcı olabilir?

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

Partneriniz tarafından şiddet mi gördünüz veya göremeye devam mı ediyorsunuz?

ATV’nin hizmetleri öncelikle şiddet ve istismar uygulayanlara yöneliktir. Bazı ATV büroları şiddet mağdurlarına ya da şiddet uygulanan aileler içinde yaşayan çocuklara da hizmet sunmaktadır. Hizmetler, bireysel sohbetler ve grup terapilerinden oluşmaktadır.

Tüm bürolar koronavirüs yönergelerine uygundur ve kullanımı tamamen güvenlidir.

Tedavi olmak istemeniz halinde doktorunuzdan ya da başka bir uzmandan sizi sevk etmesini isteyebilir veya kendiniz ATV ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer ATV ihtiyacınız olan yardımı veremiyorsa, başka bir kuruma sevk edilebilirsiniz.

ATV ile iletişim hakkında bu filmi izleyin:

 

ATV’de çalışan terapistlerin çoğu psikologdur. Personelin gizlilik yükümlülüğü vardır ve herhangi bir kişinin zarar görmesi gibi acil bir risk olmadığı sürece sizin önceden izniniz olmadan sizinle ilgili bilgileri başkalarıyla paylaşması yasaktır. Gerektiğinde tercümanlık hizmeti sağlanabilir.

Çoğu büro hizmet için ücret alır, ama bazıları da ücretsizdir.

Norveç’teki ATV hizmetlerinin listesi.

ATV bir vakıftır, ancak merkezi ve yerel yönetimlerin yanı sıra vakfiyeler ve diğer kaynaklar tarafından finanse edilir.

 

İletişim bilgileri

ATV web sitesi: http://atv-stiftelsen.no/

E-posta: post@atv-stiftelsen.no