Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

W jaki sposób Alternatywa dla przemocy (ATV) może Ci pomóc, jeśli jesteś ofiarą przemocy lub napaści?

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

Czy byłeś/byłaś lub jesteś ofiarą przemocy ze strony partnerki/partnera?

Usługi ATV są skierowane głównie do osób dopuszczających się przemocy i molestowania. Niektóre ośrodki ATV zapewniają również pomoc ofiarom przemocy oraz dzieciom, które są narażone na przemoc w domu rodzinnym. Usługi obejmują indywidualne rozmowy i terapię grupową.

Wszystkie ośrodki przestrzegają wytycznych dotyczących koronawirusa i są bezpieczne.

Jeśli chcesz się poddać leczeniu, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę o skierowanie albo samodzielnie skontaktować się z ATV. Jeżeli ATV nie będzie w stanie Ci pomóc, może skierować Cię do innej agencji.

Obejrzyj ten film o kontaktowaniu się z ATV:

 

Większość terapeutów w ATV to psychologowie. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i nie może udostępniać żadnych informacji o Tobie bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Większość ośrodków wymaga opłaty za usługi, ale niektóre są bezpłatne bezpłatnie.

Lista usług świadczonych przez ATV w Norwegii.

ATV jest fundacją i jest finansowana przez władze centralne i lokalne oraz otrzymuje dotacje z innych źródeł.

 

Dane kontaktowe

Witryna internetowa ATV: http://atv-stiftelsen.no/

Email: post@atv-stiftelsen.no