Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Czy jesteś ofiarą przemocy lub napaści? Co może zaoferować fundacja Alternatywa dla przemocy?

Czy byłeś/byłaś lub jesteś ofiarą przemocy ze strony swojego partnera/swojej partnerki?

Usługi ATV są głównie skierowane do osób będących sprawcami aktów przemocy i molestowania. Niektóre biura ATV oferują również pomoc ofiarom przemocy oraz dzieciom, które są narażone na przemoc w domu rodzinnym. Usługi obejmują indywidualne rozmowy i terapię grupową.

Jeżeli chcesz poddać się leczeniu, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę o skierowanie lub skontaktować się z fundacją osobiście. Jeżeli fundacja ATV nie jest w stanie Ci pomóc, może skierować Cię do innej placówki.

Większość terapeutów w ATV to psychologowie. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Większość biur wymaga opłaty za usługi, natomiast niektóre z nich są bezpłatne.

> Lista usług świadczonych przez ATV w Norwegii

ATV jest fundacją, ale otrzymuje dofinansowanie z centralnych i lokalnych instytucji rządowych oraz funduszy i darowizn.


Strona internetowa fundacji ATV

E-mail: post@atv-stiftelsen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.