Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

W jaki sposób Alternatywa dla przemocy (ATV) może Ci pomóc, jeśli jesteś ofiarą przemocy lub napaści?

ATVs kontorer har tilbud til utsatte for vold og til barn som lever med vold i nære relasjoner

Czy byłeś/byłaś lub jesteś ofiarą przemocy ze strony partnerki/partnera?

Informacje o usłudze

Usługi ATV są skierowane głównie do osób dopuszczających się przemocy i molestowania. Niektóre ośrodki ATV zapewniają również pomoc ofiarom przemocy oraz dzieciom, które są narażone na przemoc w domu rodzinnym. Usługi obejmują indywidualne rozmowy i terapię grupową. Większość ośrodków wymaga opłaty za usługi, ale niektóre są bezpłatne bezpłatnie.

ATV jest fundacją i jest finansowana przez władze centralne i lokalne oraz otrzymuje dotacje z innych źródeł.

Jak się z nami skontaktować?

Jeśli chcesz się poddać leczeniu, możesz poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalistę o skierowanie albo samodzielnie skontaktować się z ATV. Jeżeli ATV nie będzie w stanie Ci pomóc, może skierować Cię do innej agencji.

Obejrzyj ten film o kontaktowaniu się z ATV:

 

Z kim możesz porozmawiać?

Większość terapeutów w ATV to psychologowie. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i w związku z tym nie może udostępniać żadnych informacji o Tobie bez Twojej uprzedniej zgody, chyba że istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. W razie potrzeby można skorzystać z usług tłumacza.

Lista usług świadczonych przez ATV w Norwegii

Dane kontaktowe

Witryna internetowa ATV: atv.stiftelsen.no

E-mail: post@atv-stiftelsen.no