Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Gillán veahkaválddi dahje illásteami – maid fállá Alternativ til vold (ATV)?

Leat go gillán, vai gillát go veahkaválddi iežat guoimmis?

ATV:s lea vuosttažettiin fálaldat sidjiide geat leat veahkaválddálaččat ja illásteaddjit. Muhtun ATV-kantuvrrain leat maiddái fálaldagat veahkaválddi gillájeddjiide ja mánáide geat ellet veahkaválddiin bearrašis. Fállojuvvojit oktagaslaš ságastallamat ja joavkoterapiija.

Jus háliidat divššu, de sáhtát sihtat fástadoaktára dahje eará fágaolbmo sáddet du dikšui, dahje don sáhtát váldit oktavuođa ieš. Jus ATV ii sáhte fállat dan veahki maid dárbbašat, de sáhttet du lágidit viidáseappot.

ATV eanaš terapevttat leat psykologat. Bargiin lea jávohisvuođageasku, ii ge sis leat danne lohpi earáide juohkit dieđuid du birra du lobi haga, dahje jus lea sáhka heakkas. Fállojuvvo dulka go lea dárbu dasa.

Eanaš kantuvrrat gáibidit mávssu bálvalusa ovddas, muhtumat leat nuvttá.

> Bajilgovva ATV-fálaldagain Norggas

ATV lea vuođđudus, muhto oažžu ruđa stáhtas ja gielddas ja foanddain ja legáhtain.


ATV neahttabáiki

E-poasta: post@atv-stiftelsen.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.