Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er vitnestøtte?

to kvinner snakker sammen om hva vitnestøtte kan bidra med etter vold og seksuelle overgrep

Å bli utsatt for eller være vitne til en kriminell handling, som en voldshandling eller et seksuelt overgrep, kan være skremmende. Hvis du etterpå må vitne om det som har skjedd, vil du kunne oppleve det både ubehagelig og vanskelig. I slike situasjoner kan vitnestøtten være en god samtalepart og gi viktig medmenneskelig støtte og veiledning.

Du har anledning til å snakke med vitnestøtten både før og etter vitneforklaringen. Dersom du ønsker det kan vitnestøtten også bli med inn i rettssalen. Vitnestøtten er der for å trygge deg i en uvant og vanskelig situasjon og for å bidra til at du skal kunne konsentrere deg om det du skal forklare / vitne om i retten.

Vitnestøtten

  • informerer deg om hva som skal skje i rettssalen
  • forklarer deg hvilke roller de ulike aktørene i rettsalen har og hvor de sitter
  • veileder/støtter deg og forklarer deg hvordan du skal opptre
  • skal ikke involvere seg i saken din eller gi råd om hva du skal si

Vitnestøttens oppdrag avsluttes når du som vitne forlater tinghuset. Du vil få tilsendt informasjon om vitnestøtte-ordningen når du stevnes som vitne. I tillegg oppsøker vitnestøttene aktivt vitner når vitnene ankommer retten. På forespørsel, kan vitnestøtten gi deg omvisning i domstolen før du møter som vitne.

Vitnestøtte tilbys både i straffesaker og i sivile saker. Enkelte mindre tingretter kan dessverre ikke tilby vitnestøtte. Domstolen eller aktor vil da på forespørsel kunne gi deg den informasjonen du ønsker.

Se oversikt over domstoler som tilbyr vitnestøtte

Ordningen er basert på frivilliges innsats. Vitnestøttene vil følgelig ha ulik bakgrunn og mottar ikke godtgjørelse. De er nøytrale og har ingen ha bindinger til partene i saken. De skal derfor ikke være ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen, men kan ha har jobbet der tidligere. Vitnestøtten skal heller ikke være tilknyttet domstolene på andre måter, for eksempel som meddommer.

Vitnestøtten har taushetsplikt om det han/hun får kunnskap om i sitt virke. Plikten gjelder både opplysninger om hvem du og andre involverte er og eventuelle opplysninger vitnestøtten får kjennskap til om selve saken.

Rekruttering, kursing/opplæring og kvalitetssikring av vitnestøtter foregår i hovedsak regi av Røde kors. Domstolsadministrasjonen forvalter hovedansvaret for vitnestøttevirksomheten og bidrar, sammen med Røde Kors, med kvalitetssikring og utvikling for en enhetlig og helhetlig virksomhet.

Kontaktopplysninger

Les mer om vitnestøtte på domstol.no

Les mer om vitnestøtte på Røde Kors’ nettsider