Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest wsparcie dla świadka (vitnestøtte)?

to kvinner som sitter sammen ved et bord

Bycie ofiarą lub świadkiem przestępstwa, takiego jak przemoc lub wykorzystywanie seksualne, może być przerażającym doświadczeniem. Jeśli potem musisz zeznawać, co się stało, może to być dla Ciebie stresujące i trudne. W takich sytuacjach usługa wsparcia dla świadka zapewnia doradztwo, wsparcie i porady.

Możesz porozmawiać z osobą wspierającą świadka zarówno przed, jak i po złożeniu zeznań. Taka osoba może Ci również towarzyszyć Ci podczas składania zeznań w sądzie. Osoba wspierająca świadka jest przy Tobie, aby zapewnić Ci pomoc i wsparcie w nieznanej i trudnej sytuacji oraz pomóc Ci skupić się na tym, co chcesz powiedzieć w sądzie.

Osoba wspierająca świadka:

  • poinformuje Cię o tym, co się dzieje na sali rozpraw,
  • wyjaśni, jaką rolę pełnią różni urzędnicy i inne osoby na sali rozpraw i jakie miejsca zajmują,
  • doradza Ci / wspiera Cię i wyjaśnia zachowanie świadka przed sądem,
  • nie może być zaangażowana w Twoją sprawę lub doradzać Ci, co masz powiedzieć.

Zadanie osoby wspierającej świadka kończy się, gdy opuścisz sąd po złożeniu zeznań. Jeśli zostaniesz wezwany/wezwana w charakterze świadka, otrzymasz informacje o usłudze wsparcia dla świadka. Ponadto osoby wspierające świadków aktywnie kontaktują się ze świadkami, gdy ci pojawią się w sądzie. Jeśli będziesz mieć takie życzenie, osoba wspierająca świadka może Cię oprowadzić po sali rozpraw, zanim pojawisz się w sądzie jako świadek.

Usługa wsparcia dla świadka jest świadczona w sprawach cywilnych i karnych. Niestety niektóre sądy rejonowe nie zapewniają usługi wsparcia dla świadka. Jeśli o to poprosisz, sąd lub prokurator dostarczy Ci potrzebnych informacji.

Wyświetl listę wszystkich sądów zapewniających usługę wsparcia dla świadka

W Norwegii usługa wsparcia dla świadka jest świadczona na zasadzie wolontariatu. Oznacza to, że osoby wspierające świadka pochodzą z różnych środowisk oraz nie otrzymują wynagrodzenia za swoje usługi. Są to osoby bezstronne i nie mają żadnego związku ze stronami postępowania. W związku z tym nie mogą być one zatrudnione przez sądy, policję ani służbę więzienną, ale mogły w przeszłości pracować dla tych instytucji. Osoba wspierająca świadka nie może również sprawować urzędu w sądzie w żadnym innym charakterze (np. jako ławnik).

Osoba wspierająca świadka ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczący wszystkiego, czego może się dowiedzieć podczas udzielania wsparcia. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy Twojej tożsamości, tożsamości innych zaangażowanych osób, a także wszystkich informacji o samej sprawie.

Osoby wspierające świadka posługują się językiem norweskim, a niektóre również angielskim. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy osoby wspierającej świadka posługującej się językiem angielskim lub innym, skontaktuj się ze swoim sądem, aby sprawdzić, czy będzie to możliwe.

Odpowiedzialność za rekrutację, szkolenie i akredytację wolontariuszy świadczących usługi wsparcia dla świadków spoczywa zazwyczaj na Norweskim Czerwonym Krzyżu. Norweska Administracja Sądowa ponosi ogólną odpowiedzialność za usługę wsparcia dla świadka i, razem z Norweskim Czerwonym Krzyżem, pomaga w zapewnianiu jakości i promowaniu jednolitej i ujednoliconej usługi wsparcia dla świadka.

Dane kontaktowe

Więcej informacji o usłudze wsparcia dla świadka znajduje się w witrynie www.domstol.no

Więcej informacji o usłudze wsparcia dla świadka znajduje się w witrynie Norweskiego Czerwonego Krzyża