Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay taageerada marqaatiga? (vitnestøtte)

to kvinner som sitter sammen ved et bord

Marintaanka ama la kulanka fal dambiyeed, sida falka rabshada ama weerarka galmada, waxay noqon kartaa dhibaato cabsi leh. Haddii ay tahay inaad ku marqaati kacdid ka bacdi waxa dhacay, waxaad u arki kartaa murugo iyo dhibaato. Xaalado noocaas ah, adeega taageerada marqaatiga waxay bixiyaan la tallin iyo hubaal siinta taageero iyo tallo.

Waxaad la hadli kartaa taageeraha marqaatiga labadaba ka hor iyo kadib digaal siinta. Taageeraha marqaatiga ayaa sidoo kale kugu wehlin karo markii aad cadeyn ka bixineysid maxkamada. Taageeraha marqaatiga waxay halkaas u joogaan inay ku siiyaan caawin iyo hubaal siinta xaalad aadan garaneyn ama adag, oo kugu caawiyo diirid saarida waxa ah inaad ka sheegtid maxkamada.

Taageeraha marqaatiga

  • wuxuu ku ogeysiiyaa waxa ka dhacayo qolka maxkamada
  • kuu sharaxaa doorarka saraakiisha kala duwan iyo shaqsiyaadka kale ee ku jiro qolka maxkamada ay leeyihiin iyo halka ay fariistaan
  • ku la takliyaa/ku taageeraa adiga oo kuu sharaxaa anshaxa marqaatiga maxkamada ka hor
  • waa inuusan ku luglahaan dacwadaada ama kaala taliyaa waxa aad sheegeysid

Shaqooyinka taageeraha marqaatiga wuxuu dhammaadaa markii aad ka tagtid dhismaha maxkamada kadib markii aad cadeyn bixisid. Waxaa laguu soo dirayaa warbixin ku saabsan adeega taageerada marqaatiga markii laguugu yeero sida marqaati. Intaas waxaa dheer, taageerayaasha marqaatiga wuxuu si joogta ah ula sameeyaa xiriir marqaatiyada markii marqaatiyada imaadaan maxkamada. Codsiga, taageeraha marqaatiga wuxuu ku siin karaa dalxiis la hagay oo qolka maxkamada ka hor intaadan u imaan maxkamada sida marqaati.

Taageerada marqaatiga waxaa lagu bixiyaa labadaba dacwadaha dambiilaha iyo maxkamada rayidka. Nasiib daro, qaar ka mid ah maxkamadaha degmada uma suurtogaleyso inay siiyaan marqaatiga taageero. Codsiga, maxkamada ama xeer illaaliyaha waxaa u suurtogaleyso inuu ku siiyo warbixinta aad u baahantahay.

Fiiri liiska maxkamadaha bixinayo taageerada marqaatiga

Gudaha Norway, adeega taageerada marqaatiga wuxuu ku saleysanyahay iskaa wax u qabsi. Tani waxay la micna tahay in taageerayaasha marqaatiga ay ka imaadaan taariiqo kala duwan oo lacag laguma siiyo adeegyadooda. Waa dhaxdhaxaad oo wax xiriir ah lama lahan dhinacyada. Waa in sidaas darteed aysan u shaqeyn maxkamadaha, booliska ama adeegyada asluubta, laakin laga yaabo inay horay ugu soo shaqeeyaan kuwa ka mid ah kuwaan. Taageeraha marqaatiga waa inuu sidoo kale uu san u adeegin maxkamadaha oo karti walba ah (sida kaaliyaha garsooraha, tusaale ahaan).

Taageeraha marqaatiga wuxuu leeyahay waajibaad qarsoodiga ah ee la xiriiro wax walba ee isaga ama iyada ay ogaadaan iyada oo taageero bixinayo. Waajibaadka qarsoodiga waxay quseysaa labadaba aqoonsigaaga iyo mida qof kale ee ku lugleh, iyo warbixin walva ee ku saabsan dacwada lafteeda.

Taageerayaasha marqaatiga waxay ku hadlaan af Norwegian, iyo qaarkood waxay ku hadlaan af Ingiriis sidoo kale. La xiriir maxkamadaada oo weydii luuqadahee ay bixiyaan haddii aad u baahantahay taageeraha marqaatiga af Ingiriiska ku hadlo, ama luuqad kale.

Masuuliyada shaqaaleysiinta, tababarka iyo aqoonsiga taageerada marqaatiga tabrucayaasha waxay ku joogsataa guud ahaan Norwegian Red Cross. Maamulka Maxkamadaha Norwegian waxay leeyihiin masuuliyada guud oo adeega marqaatiga taageerada oo ku caawisaa, si wadajir ah Norwegian Red Cross, oo hubinta tayada iyo sare u qaadida adeega taageerada marqaatiga la mideeyay iyo la jaangooyay.

Warbixinta xiriirka

Wax badan ka baro taageerada marqaatiga ee www.domstol.no

Wax badan ka baro taageerada marqaatiga ee websaydka Norwegian Red Cross