Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Tanık desteği nedir? (vitnestøtte)

to kvinner som sitter sammen ved et bord

Şiddet veya cinsel saldırı gibi bir suç eylemine maruz kalmak veya bunlara tanık olmak korkunç bir durum olabilir. Daha sonra yaşananlara tanıklık etmek zorunda kalırsanız, bu sizin için üzücü ve çok zor olabilir. Bu gibi durumlarda tanık destek hizmeti, danışmanlık ve güven telkin edici destek ve danışmanlık sağlar.

İfade vermeden önce ve sonrasında tanık destekçisi ile konuşabilirsiniz. Mahkemede ifade verirken bir tanık destekçisi de size refakat edebilir. Tanık destekçisi, bilmediğiniz ve zor bir durumda yardım ve güvence sağlamak ve mahkemede söyleyeceklerinize konsantre olmanıza yardımcı olmak için orada bulunur.

Tanık destekçisi

  • mahkeme salonunda neler olacağı konusunda size bilgi verir
  • mahkeme salonundaki çeşitli yetkililerin ve diğer kişilerin hangi rollerde bulunduklarını ve nerede oturduklarını açıklar
  • size tavsiyelerde bulunur/destek verir ve mahkeme huzurunda tanık davranışlarını açıklar
  • davanıza dahil olmamalı veya ne söyleyeceğinize dair size tavsiyelerde bulunmamalıdır

Tanık destekçisinin görevi, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldığınızda sona erer. Bir tanık olarak çağrıldığınızda size tanık destek hizmeti hakkında bilgi gönderilecektir. Ayrıca tanık destekçileri tanıklar mahkemeye geldiğinde tanıklarla aktif olarak iletişim kurarlar. Talep edilmesi halinde, bir tanık destekçisi mahkemeye tanık olarak çıkmadan önce size mahkeme salonunu gezdirebilir.

Hem ceza hem de adli davalarda tanık desteği sağlanmaktadır. Ne yazık ki, bazı bölge mahkemeleri tanık desteği sunamaz. Talep edilmesi halinde, mahkeme veya savcı size ihtiyacınız olan bilgileri verebilecektir.

Tanık desteği sağlayan mahkemelerin listesini inceleyin

Norveç’te tanık destek hizmeti gönüllülük esasına dayanır. Bu, tanık destekçilerinin farklı geçmişlerden geldikleri ve hizmetleri için para ödenmediği anlamına gelir. Tarafsızdırlar ve taraflarla hiçbir bağlantıları yoktur. Bu nedenle mahkemeler, polis veya ıslah hizmeti tarafından istihdam edilmemelidir ancak geçmişte bunlardan biri için çalışmış olabilir. Bir tanık destekçisi de başka bir sıfatla (örneğin bir yargıç olarak) mahkemelere hizmet etmemelidir.

Tanık destekçisinin, destek sağlayarak haberdar olabileceği her şeyle ilgili gizlilik yükümlülüğü vardır. Gizlilik yükümlülüğü hem kimliğiniz hem de ilgili herhangi birinin kimliğinin yanı sıra davanın kendisiyle ilgili tüm bilgiler için geçerlidir.

Tanık destekçileri Norveççe konuşur, bazıları ise İngilizce de konuşur. Mahkemenizle iletişime geçin ve İngilizce konuşan bir tanık destekçisine veya başka bir dile ihtiyacınız varsa hangi dilleri sağladıklarını sorun.

Tanık destek gönüllülerinin işe alınması, eğitilmesi ve akreditasyonu için sorumluluk genellikle Norveç KızılHaç‘ına aittir. Norveç Mahkemeleri İdaresi tanık destek hizmetinde genel sorumluluğa sahiptir ve Norveç KızılHaçı ile birlikte kalite güvence sağlama ve birleşik ve standart tanık destek hizmetini teşvik etme konusunda yardımcı olmaktadır.

İletişim bilgileri

www.domstol.no adresinde tanık desteği hakkında daha fazla bilgi edinin

Norveç KızılHaçı web sitesinde tanık desteği hakkında daha fazla bilgi edinin