Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Vold i parforhold – hva skal du se etter?

Bilde av par som sitter på benk og ser hver sin vei

Overgrep og psykisk og fysisk vold bygger seg gjerne opp over tid. Derfor kan det være vanskelig å gjenkjenne vold i et parforhold. Hvordan kan du kjenne igjen tegn på et usunt forhold? Hva er varsellampene?

Det kan være glidende overganger mellom det som skjer i et sunt forhold og det som skjer i et usunt forhold. Volden kan starte som enkelthendelser det er lett å bortforklare eller bagatellisere. Deretter blir volden vanligere og skjer oftere.

Fysisk vold ledsages ofte av psykisk vold. Det er også vanskelig å tenke seg fysisk vold uten innslag av psykisk vold. Volden kan også ta andre former.

Les mer om ulike former for vold

Partnervold kan ofte begynne som verbal vold, som nedvurdering og psykisk vold. Etter hvert kan volden trappes opp til grov fysisk eller seksuell vold, eller det mange kaller mishandling. Noen voldsutsatte føler de blir utsatt for ren psykisk terror.

Kjennetegn på fysisk og psykisk vold i forhold

 • Du føler deg tvunget til å gjøre noe mot din vilje.
 • Du føler deg tvunget eller forpliktet til å tenke mer på hvordan kjæresten din vil reagere, enn på deg selv og ditt liv.
 • Du føler deg kontrollert eller overvåket.
 • Partneren din kritiserer og nedvurderer deg jevnlig.
 • Partneren din kritiserer og nedvurderer jevnlig vennene dine eller familien din.
 • Partneren din prøver å isolere deg fra venner og familie.
 • Fysisk innesperring eller isolasjon
 • Du føler skam og skyld, og du tar ansvar for alt som går galt.
 • Du unnskylder partneren din og bortforklarer og bagatelliserer vanskelige hendelser.
 • Kjæresten eller ektefellen din beskylder deg ofte for å være utro og mener du viser mer interesse for andre.
 • Partneren kommer med trusler, truer deg og får deg til å føle deg redd.
 • Partneren din for eksempel sparker, slår, lugger, biter, klorer, holder deg fast, rister, dytter eller tar kvelertak.
 • Partneren din voldtar deg eller utfører andre seksuelle overgrep.

Listen ovenfor er ikke uttømmende. Likevel – hvis du kjenner deg igjen i ett eller flere av punktene ovenfor, kan det være grunn til å vurdere om du er i et forhold som ikke er bra. Det er skadelig å leve i et forhold preget av vold og overgrep over tid.

Les mer om forskjellige typer vold.

Les mer for å forstå vold.

Hva kan du gjøre hvis du opplever partnervold fra kjæreste, samboer eller ektefelle?

Det første du kan gjøre er å snakke med noen. Det kan være en god venn eller venninne, eller en fagperson.

Du kan snakke med disse om hjelp ved vold, psykisk vold og overgrep:

 • fastlegen
 • ungdomshelsestasjon, om du er under 24 år
 • skolehelsetjenesten, om du går på skole
 • studenthelsetjenesten, om du studerer
 • krisesentre kan gi beskyttelse og nyttige råd, du trenger ikke bo der for å få råd og hjelp
 • familievernkontor, spesielt om det er barn involvert

Les mer om hvor og hvordan du kan søke hjelp hvis du opplever vold.

Les mer om hvorfor det kan være vanskelig å søke hjelp.

Her kan du se hva andre har lurt på om partnervold: