Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Vold i parforhold – hva skal du se etter?

Bilde av par som sitter på benk og ser hver sin vei

Overgrep og psykisk og fysisk vold bygger seg gjerne opp over tid. Derfor kan det være vanskelig å gjenkjenne vold i et parforhold. Hvordan kan du kjenne igjen tegn på et usunt forhold? Hva er varsellampene?

Det kan være glidende overganger mellom det som skjer i et sunt forhold og det som skjer i et usunt forhold. Volden kan starte som enkelthendelser det er lett å bortforklare eller bagatellisere. Deretter blir volden vanligere og skjer oftere.

Partnervold kan ofte begynne som verbal vold, som nedvurdering og psykisk vold. Etter hvert kan volden trappes opp til grov fysisk eller seksuell vold, eller det mange kaller mishandling. Noen voldsutsatte føler de blir utsatt for ren psykisk terror.

Kjennetegn på psykisk og fysisk vold i parforhold

 • Du føler deg tvunget til å gjøre noe mot din vilje.
 • Du føler deg tvunget eller forpliktet til å tenke mer på hvordan partner vil reagere, enn på deg selv og ditt liv.
 • Du føler deg kontrollert eller overvåket.
 • Partneren din kritiserer og nedvurderer deg jevnlig.
 • Partneren din kritiserer og nedvurderer jevnlig vennene dine eller familien din.
 • Partneren din prøver å isolere deg fra venner og familie.
 • Du føler skam og skyld, og du tar ansvar for alt som går galt.
 • Du unnskylder partneren din og bortforklarer og bagatelliserer vanskelige hendelser.
 • Partneren din beskylder deg ofte for å være utro og mener du viser mer interesse for andre.
 • Partneren kommer med trusler, truer deg og får deg til å føle deg redd.
 • Partneren din tar kvelertak eller slår og sparker deg.
 • Partneren din voldtar deg eller utfører andre overgrep.

Hvis du kjenner deg igjen i ett eller flere av punktene ovenfor, kan det være grunn til å vurdere om du er i et forhold som ikke er bra. Det er skadelig å leve i et forhold preget av vold og overgrep over tid.

Les mer om forskjellige typer vold.

Les mer om hvordan det er å oppleve vold.

Hva kan du gjøre hvis du opplever partnervold?

Det første du kan gjøre er å snakke med noen. Det kan være en god venn eller venninne, eller en fagperson.

Her kan du treffe fagpersoner du kan snakke med om vold og overgrep:

 • fastlegen
 • ungdomshelsestasjon, om du er under 24 år
 • skolehelsetjenesten, om du går på skole
 • studenthelsetjenesten, om du studerer
 • krisesentre kan gi beskyttelse og nyttige råd, du trenger ikke bo der for å få råd og hjelp
 • familievernkontor, spesielt om det er barn involvert

Les mer om hvor og hvordan du kan søke hjelp hvis du opplever vold.

Les mer om hvorfor det kan være vanskelig å søke hjelp etter vold.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.