Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor skal du begynne når du trenger hjelp ved vold og overgrep?

Et spørsmåltegn i dampen på et vindu. Hvem skal du kontakte ved vold og overgrep?

Det kan være overveldende å søke hjelp etter vold og overgrep. Her er noen forslag til hvor du kan begynne for å få hjelp.

Hvis du eller barnet ditt er utsatt for vold fra partner, familie eller andre, kan dere få hjelp.

Ved akutte og livstruende situasjoner

Ring politiet på 112 eller ambulanse på 113. Politiet kan også gi råd og veiledning.

Hva kan politiet gjøre ved vold og overgrep?

Ring eller chatt med VO-linjen

VO-linjen 116 006 er en hjelpetelefon for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Du kan også chatte. Tilbudet er landsdekkende, gratis og åpent hele døgnet.

Les mer om VO-linjen.

Kontakt et krisesenter

Hvis du er i et voldelig parforhold, kan et krisesenter gi deg et trygt oppholdssted, råd, veiledning, advokathjelp og henvise videre ved behov. Barn kan også få hjelp på krisesentre.

Du kan få hjelp på krisesenteret selv om du ikke trenger å bo der eller er i fare.

Les mer om krisesentre.

Hvis barn utsettes for vold eller lever med vold hjemme

Kontakt:

Medisinsk hjelp ved vold og overgrep

Ved fysiske skader eller ettervirkninger, bør man søke medisinsk hjelp.

Søk hjelp hos:

De kan gi medisinsk hjelp, råd, veilede og eventuelt henvise videre ved behov. Lege og overgrepsmottak kan også sikre spor.

Familievernkontor kan hjelpe ved vold i familier og parforhold

Familievernkontorene gir hjelp og råd til par og familier som opplever vansker, konflikter eller kriser. De arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk.

Les mer om familievernet.

Flere hjelpetilbud ved vold og overgrep

Avhengig av hvem du er, dine erfaringer og situasjonen du befinner deg i, kan det være riktig for deg å søke hjelp et annet sted enn vi har listet opp over.

Finn oversikt over flere hjelpetilbud her.