Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor skal du begynne når du trenger hjelp ved vold og overgrep?

Hvem skal du kontakte ved vold og overgrep?

Hvis du og/eller barnet ditt er utsatt for vold fra partner, familie eller andre, kan du/dere få hjelp.

  • Ved akutte og livstruende situasjoner, ring politiet112 eller ambulanse på 113. Politiet kan også gi råd og veiledning.
  • Vold- og overgrepslinjen 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner Telefonen er landsdekkende, gratis og åpen hele døgnet.
  • Et krisesenter kan gi deg/dere et trygt oppholdssted, råd, veiledning, advokathjelp og henvise videre ved behov. Du kan også få hjelp på krisesenteret selv om du ikke bor der.
  • Hvis barn utsettes for vold eller hvis de lever med vold hjemme – kontakt:
  • Fastlege, overgrepsmottak eller helsestasjon kan gi medisinsk hjelp, råd, veilede og eventuelt henvise videre ved behov. Lege og overgrepsmottak kan også sikre spor.
  • Familievernkontorene gir hjelp og råd til par og familier som opplever vansker, konflikter eller kriser og arbeider blant annet med sinne- og voldsproblematikk.

Punktene ovenfor er et sted å begynne når du trenger hjelp. Avhengig av hvem du er, dine erfaringer og situasjonen du befinner deg i, kan det være riktig for deg å begynne et annet sted. Til høyre har vi listet opp andre steder du kan få hjelp.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.