Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Where to start when you need help in the event of violence and abuse?

spørsmålstegn tegnet på vind

If you and/or your child are victims of violence from a partner, family member or others, you can get help.

All of the above suggestions are a possible place to start when you need help. Depending on who you are, your experiences, and the situation you find yourself in, it may be more appropriate for you to start somewhere else. On the right, we’ve listed other places you can get help.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.