Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Od czego zacząć, gdy potrzebujesz pomocy w przypadku przemocy i molestowania?

spørsmålstegn tegnet på vind

Jeśli Ty lub Twoje dziecko jesteście ofiarami przemocy ze strony partnera/partnerki, członka rodziny lub innych osób, możesz uzyskać pomoc.

Wszystkie powyższe sugestie to miejsca od których możesz zacząć, gdy potrzebujesz pomocy. W zależności od tego, kim jesteś, od Twoich doświadczeń i sytuacji, w jakiej się znajdujesz, być może bardziej odpowiednie będzie rozpoczęcie działania w innym miejscu. Z prawej strony wymieniliśmy inne miejsca, w których możesz uzyskać pomoc.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.