Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Artikler om å være utsatt for vold

Logo Unge Relasjoner

Unge Relasjoner

Unge Relasjoner er en chat for deg som er ung og i et usunt forhold. Kanskje lurer du på om...
Psykisk vold kan oppleves tåkete og vanskelig å få tak på.

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold kan ta mange former og kan være vanskelig å sette ord på. Kontroll, manipulasjon og stadig kritikk er...
psykisk helsevern kan bistå dersom du har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt

Psykisk helsehjelp

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har...

Hva kan TryggEst hjelpe med?

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne som trenger hjelp til å beskytte...

Hva er et krisesenter?

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du...
Mann som snakker med hjelpetelefonen om vold i nære relasjoner, overgrep eller omsorgssvikt

Hva er hjelpetelefonen?

Er du i en vanskelig livssituasjon? Da kan du ringe Hjelpetelefonen gratis på nummer 116 123.