Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Utsatt for stalking eller personforfølgelse – hva kan du gjøre?

Får du gjentatte telefonanrop og meldinger på sosiale medier som du ikke ønsker? Opplever du deg overvåket og forfulgt? Det viktigste du kan gjøre hvis du blir utsatt for stalking, er å snakke med noen, dokumentere det som skjer og la være å besvare kontaktforsøk.

Stalking (loven bruker begrepet personforfølgelse) er når du har gitt uttrykk for at du ikke ønsker kontakt eller oppmerksomhet, og en annen, til tross for at du har avvist kontakt, på ulike måter stadig kontakter deg, sjikanerer eller trakasserer deg.

Les mer:

Hva er stalking eller personforfølgelse?

Råd ved stalking

Nedenfor har vi samlet noen råd om hva du kan gjøre hvis du blir utsatt for stalking. Rådene tar utgangspunkt i at du har sagt tydelig fra om at du ikke ønsker kontakt – gitt at du veit hvem som stalker:

  • Ikke svar på kontaktforsøk eller henvendelser – uansett
  • Blokker telefonnumre, profiler på sosiale medier og unngå å åpne forespørsler fra ukjente.
  • Reserver deg mot katalogoppføring av telefonnummer, bytt eventuelt telefonnummer og e-postadresse.
  • Se over sikkerhetsinnstillinger i apper og på sosiale medier.
  • Dokumenter alle handlinger der du opplever deg forfulgt og plaget.
  • Vurdere å fortelle familie og personer i din omgangskrets at du blir utsatt for stalking.
  • Snakk med noen, søk råd og hjelp.
  • Endre hverdagsrutiner hvis du kan. Det kan være hvor du handler, hvilke veier du pleier å gå eller tidspunkter du gjør ting.
  • Kontakt politiet på telefon 02800 dersom du ønsker å snakke med dem om beskyttelse. Det kan du gjøre uten først å ha anmeldt forholdet.
  • Er du i akutt fare, ring politiets nødnummer 112.

Se film om stalking – personforfølgelse:

 

Les mer om hvordan politiet kan beskytte deg

Ofte foregår stalking via tekniske eller digitale hjelpemidler. Les mer om hva du i så fall kan gjøre i artikkelen:

Utsatt for digital vold – hva kan du gjøre?

Om å ikke svare på kontaktforsøk og henvendelser

Hvis du kommuniserer, diskuterer eller forhandler med den som stalker, kan situasjonen forverres. Respons vil ofte forsterke vedkommendes forventninger og håp om ytterligere kontakt og stalkingen opprettholdes eller øker i intensitet.

Om å dokumentere stalking (personforfølgelse)

Vi anbefaler at du loggfører alle uønskede kontaktforsøk og hendelser med dato, tidspunkt og en kort beskrivelse av situasjonen. Det kan hjelpe deg og andre å se handlingene i en sammenheng, og om handlingene gjentar seg. Dokumentasjonen er også nyttig – og kan være avgjørende – å vise til dersom du vil anmelde personforfølgelse eller snakke med politiet om behov for beskyttelse.

Forslag til skjema som du kan bruke til å dokumentere stalking (Word).

Forslag til skjema som du kan bruke til å dokumentere stalking (pdf).

Se også hvordan du kan dokumentere bildedeling her.

Om å snakke med noen

Mange som utsettes for stalking forteller at de opplever et helvete. Det er vanlig å oppleve skyld og skam for det som skjer. Vurder derfor å fortelle venner og familie hva du opplever, slik at du ikke må være alene om det, og slik at omgivelsene også kan ta sine forholdsregler hvis den som stalker tar kontakt. Av samme grunn kan du vurdere å informere på studiested eller arbeidsplass.

Om du skulle synes det er overveldende å involvere mange omkring deg, er en mulighet å velge ut og fortelle til noen få personer som du har spesiell tillit til.

Familie, venner og kolleger kan også hjelpe deg å finne eller komme i kontakt med spesialiserte former for hjelp.

Om å søke råd og hjelp

Stalking kan snu opp ned på tilværelsen din og gå ut over både helse, arbeidsevne, økonomi og forholdet til venner og familie. Du kan ha behov både for hjelp og beskyttelse.

Er du utsatt for stalking av noen som står deg nær og har behov for at noen lytter til deg eller trenger hjelp, råd og svar på spørsmål, er et sted å begynne å ta kontakt med Vold og overgrepslinjen (VO-linjen).

VO – linjen – 116 006

Hvis stalkingen øker intensitet, du blir redd eller føler deg truet og har behov for beskyttelse kan krisesentrene tilby beskyttelse, råd, støtte og hjelp. Du kan også vurdere å kontakte politiet.

Hva er et krisesenter?

Hva kan politiet gjøre ved vold og overgrep?

Alle former for vold kan gi alvorlige ettervirkninger, også stalking. Avhengig av situasjonen og hvilke konsekvenser stalkingen får for deg, kan behov for hjelp variere.

Oversikt: Hjelp for deg som har blitt utsatt for vold.

 

Teksten i denne artikkelen er skrevet med tanke på stalking i nære relasjoner. Vi antar likevel at også andre vil ha nytte av informasjonen.

 

Se hva andre har spurt oss om:
Ignorere eller anmelde? Eks stopper ikke å ta kontakt. Sitter også i ledergruppa på jobben.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

Dansk Stalking Center