Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er digital vold?

Nettovergrep og digital vold

Internett, mobil og andre digitale hjelpemidler kan brukes til å trakassere, krenke, overvåke, kontrollere, forfølge, true, utpresse, spre privat informasjon og private bilder av andre, og til å vise eller direkteoverføre overgrep.

Ofte brukes begrepene nettovergrep eller nettrelaterte overgrep om seksuelle overgrep via internett eller mobil. Nedenfor bruker vi begrepet digital vold om alle former for vold og overgrep på digitale plattformer, inkludert nettovergrep eller nettrelaterte overgrep.

Er digital vold en egen form for vold i nære relasjoner?

Digital vold er ikke egen form for vold, men et samlebegrep for når ulike digitale plattformer er arenaer for vold og overgrep. Tekst, bilder og filmer spres raskt via internett og mobiltjenester. Annen digital teknologi åpner for et stort antall muligheter til å spore og overvåke andre. Ved hjelp av digital teknologi kan man derfor effektivt skade, skremme, forfølge, kontrollere, overvåke eller isolere andre.

Digital vold omfatter både psykisk vold, fysisk vold, seksuell vold, negativ sosial kontroll, økonomisk vold og andre former for vold. Ulike former for vold griper ofte over i hverandre og opptrer samtidig i et voldelig forhold. Volden kan for eksempel gå fra fysisk vold til overvåkning via mobil og PC, fra utpressing via nettet til seksuelle overgrep eller de ulike formene kan foregå parallelt. Den som utøver volden kan være nåværende eller tidligere partner, andre nærstående eller fremmede.

Hva er stalking?

Meldinger, kommentarer og bilder kan rettes til enkeltpersoner, grupper eller publiseres i full offentlighet. Det er raskt, det er enkelt og man når bredt ut, blant annet til offerets nettverk.

Digital vold kan også skje i form av forfølgelse og kontroll over landegrenser. Det kan være en ekskjæreste eller storfamilien som ved hjelp av digitale hjelpemidler finner måter å true eller overvåke på.

Former for digital vold

Digital vold kan være:

  • trusler, ryktespredning, trakassering og stygge meldinger via nettet (inkludert det som skjer i nettspill) eller mobiltjenester
  • sporing, overvåking og kontroll eller stalking via mobil, sosiale medier eller for eksempel kamera eller andre digitale hjelpemidler i hjemmet
  • avlytting og overvåking av telefon, nettbrett og PC.
  • å spre, true med å spre eller presse noen til å publisere private og/eller intime bilder og annen informasjon på nettet
  • å bli eksponert for seksualisert språk eller få tilsendt bilder og filmer med seksualisert eller voldelig innhold
  • å bli presset til å utføre seksuelle handlinger som posering, stripping, beføling og samleielignende handlinger foran et web- eller mobilkamera
  • direkteoverføring av overgrep på nettet, bestilling av slike overgrep eller digital spredning av overgrepsmateriale – barn og ungdom er spesielt utsatte
  • å hacke og misbruke andres konti og profiler på nettet og sosiale medier for eksempel i form av identitetstyveri eller bedrageri ved å sende e-post og meldinger og ta opp lån i andre brukeres navn eller slette konti.

Opplistingen ovenfor er ikke fullstendig, men viser former for digital vold eller nettovergrep som ofte refereres til. Med tekniske nyvinninger kan bildet endres. Eksempel på dette er de såkalt Internett of things (IoT – tingenes internett) for eksempel i form av tekniske hjelpemidler i hjemmet. Flere av disse kan hackes og brukes til å overvåke andre – en mulighet som ikke fantes kort tid tilbake. Visste du for eksempel at du kan overvåkes via et hypermoderne kjøleskap?

Særtrekk ved digital vold

Det er noen sider ved digital vold som gjør at den kan oppleves ekstra belastende for den som utsettes for det.

For eksempel kan overgrep som skjer på nettet, eller ufrivillig deling av intime bilder, spres til et ubegrenset antall mennesker i uoverskuelig framtid. Offeret selv eller andre kan gå inn og se eller lese på nytt og på nytt. Offeret kan for eksempel stadig gå og være redd for at en potensiell ny arbeidsgiver eller andre skal finne bildene ved Google-søk. På den måten tar overgrepet aldri helt slutt og traumet gjenoppleves gang på gang.

Videre kan avsender være anonym eller bruke en falsk profil og utgi seg som hvem som helst. Når man er anonym, får man ikke den samme korreksjonen fra samfunnet rundt som man gjør ellers. Dette gjelder både barn og voksne. Forskning tyder på at det at man ikke står i en ansikt–til–ansikt-relasjon kan gjøre det lettere å foreta slike handlinger.

Konsekvenser av digital vold

Det er fortsatt mangelfull forsking på feltet. Siden digital vold (hovedsakelig) er en arena for å utøve andre typer vold, det er all grunn til å tro at skadevirkningene av digital vold kan være like omfattende og alvorlige som ved annen type vold.

Utsatt for digital vold – hva kan du gjøre?

På internettet og ved bruk av mobiltjenester gjelder samme lover og regler som ellers i samfunnet. Kanskje har noen delt bilder av deg uten samtykke, eller kanskje prøver noen å presse deg til noe du ikke vil, eller sender deg trakasserende meldinger? Noen tiltak kan du selv iverksette. Det kan også være viktig å søke hjelp hvis du opplever nettovergrep eller digital vold. Kanskje du skal vurdere å anmelde det til politiet?

Les mer om hva du kan gjøre selv om du blir utsatt for digital vold.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.