Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har du utført et overgrep?

Er du redd for at du kan komme til å begå overgrep? Synes du det er vanskelig å forstå hvor grensene går?

Er du usikker på om du har begått overgrep allerede? Du bør snakke med noen om det, og da kan du få hjelp. Listen under viser aktuelle hjelpetilbud for deg.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.