Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har du utført et overgrep?

Er du redd for at du kan komme til å begå overgrep? Synes du det er vanskelig å forstå hvor grensene går?

Er du usikker på om du har begått overgrep allerede? Du bør snakke med noen om det, og da kan du få hjelp. Listen under viser aktuelle hjelpetilbud for deg.