Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Snakk med SANKS hvis du bruker vold (for samer)

SANKS har tilbud for samer som bruker vold

Truer du, er du voldelig mot eller forgriper du deg på partneren din, barna dine eller andre som står deg nær? Da har du et voldsproblem og kan ha behov for hjelp. SANKS er en kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid.

Tjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern ved Finnmarkssykehuset.

Få hjelp hvis du bruker vold

For å få hjelp til å håndtere eget sinne og voldsbruk, kan du ha nytte av å snakke med en terapeut. Noen trenger i tillegg innleggelse på psykiatrisk sykehus for en periode. Fastlege eller psykolog kan sammen med deg vurdere om du trenger slik hjelp og henvise deg videre dersom det er behov for det. Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om sinne, vold og overgrep.

SANKS er en kompetansetjeneste som skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid

Henvisning

For å få behandling ved SANKS eller hos psykolog eller psykiater som har driftstilskudd (avtalespesialister), trenger du henvisning. Det finnes i tillegg en rekke privatpraktiserende psykologer og psykiatere uten driftstilskudd. Da trenger du vanligvis ikke henvisning, men tilbudet vil ofte være dyrere enn behandling på SANKS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd.

De ansatte har taushetsplikt

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det.

Ventetiden for behandling varierer ulike steder i landet. Dersom det ikke er et godt nok tilbud til deg der du bor, vil du kunne tilbys hjelp ved et annet behandlingssted.

Kontaktopplysninger

SANKS nettsted

Psykisk helsevern