Jenter kan være særlig utsatt for tvangsekteskap.

Tvangsekteskap

Å tvinge noen til å gifte seg krenker grunnleggende menneskerettigheter og er forbudt ved norsk lov.
Du bestemmer selv om du vil gifte deg. Å inngå ekteskap skal være frivillig.
Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge hvem de skal gifte seg med. Du må ha fylt 18 år før du kan gifte deg.

Hva er tvangsekteskap?

Tvangsekteskap kan defineres som et ekteskap der minst én av ektefellene:

  • ikke har reell mulighet til å forbli ugift uten å bli utsatt for represalier
  • ikke har en reell mulighet til å velge en annen partner uten å bli utsatt for represalier
  • har samtykket til ekteskap etter sterkt press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold

Både gutter og jenter blir utsatt for tvangsekteskap, men jenter er særlig utsatt. Det henger sammen med at jenters oppførsel blir knyttet til seksuell ærbarhet. I kulturer hvor kollektiv ære er en sentral verdi kan hele familiens anseelse knyttes til en jentes ærbarhet.

Både menn og kvinner kan bli utsatt for tvangsekteskap

Få hjelp

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg? Dette er også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker.

Sjekk hva slags hjelp som finnes og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger

Når kan man gifte seg?

Du må ha fylt 18 år før du kan gifte deg. Du bestemmer selv om du vil gifte deg. Å inngå ekteskap skal være frivillig. Kvinner og menn har samme rett til fritt å velge hvem de skal gifte seg med.

Å tvinge noen til å gifte seg krenker grunnleggende menneskerettigheter. Det er forbudt ved norsk lov og kan straffes med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Tvangsekteskap er en form for vold. De helsemessige konsekvensene ligner på konsekvensene av annen vold fra noen som står deg nær. Både gutter og jenter blir utsatt for tvangsekteskap. Utøverne er ofte flere i den utsattes storfamilie.

Spørsmål og svar illustrasjon

Spør oss

Lurer du på noe om vold eller overgrep? Du kan stille anonyme spørsmål via vår spørretjeneste.

Se filmene våre