Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Stalking – personforfølgelse

Animasjonsfilm om hvordan stalking – personforfølgelse føles på kroppen. (0:90)

 

«Stalking – personforfølgelse» gir et kort innblikk i hvordan stalking kan arte seg og oppfordrer til å søke hjelp.

Filmen er utviklet og produsert av Tor Martin Austad ved Visuallab på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om stalking: