Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos Mental helses svartjenester

Filmen forteller om hvem du treffer og hvordan du møtes om du ringer eller tar kontakt med én av Mental helses svartjenester (07:01).

 

Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om Hjelpetelefonen og Mental helses svartjenester.