Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Slik møtes du hos NAV

Filmen gir innblikk i hvordan NAV møter utsatte for vold og overgrep (06:23).

 

Filmen er laget av Cynergi på oppdrag fra dinutvei.no.

Les mer om NAV.