Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Håndtering av vold mot barn i asylmottak

Dette svaret er over ett år gammelt og kan inneholde utdatert informasjon.

Besvart: 04.03.2016

Spørsmål

Hvor finner jeg informasjon om håndtering av vold mot barn i asylmottak?

Svar

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Du kan finne informasjon om håndtering av vold mot barn på asylmottak på Utlendingsdirektoratet nettsider og under «Krav til forebygging og håndtering av overgrep og grenseoverskridende adferd mot barn og ungdom i statlige mottak»

Punkt 4 i skrivet omhandler krav og rutiner for håndtering av fysiske og seksuelle overgrep og om hvem som er ansvarlig. I Norge er det barnevernet som har ansvaret for enslige mindreårige barn, det vil si barn under 15 år. UDI har ansvaret for barn på mottak som er mellom 15-18 år og for barn som bor på mottak med familien sin.

Bekymringsmeldinger om vold og overgrep mot barn skal varsles til barnevernet. Dette gjelder også for barn på mottak, uavhengig av om de er enslige mindreårige asylsøkere, ungdom mellom 15-18 år eller barn som bor på mottak med familien sin. Dersom du ikke finner informasjonen du leter etter på UDI sine nettsider, kan du kontakte ditt lokale barnevern og høre om de har mer informasjon om nettopp dette.

Vennlig hilsen, redaksjonen.