Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er MiRA-senteret?

Er du kvinne, har minoritetsbakgrunn og er utsatt for vold eller overgrep? Da kan du henvende deg til MiRA-Senteret som jobber for minoritetskvinners rettigheter, og mot overgrep.

MiRA-Senteret jobber for å bedre minoritetskvinners levekår i Norge.

Senteret motarbeider alle former for vold gjennom:

  • krisehjelp og rådgivning
  • gratis samtale med advokat
  • samtalegrupper
  • workshops
  • temakvelder
  • kurs

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter MiRA-Senteret. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. MiRA-Senteret tilbyr ikke tolk, men har ansatte med kompetanse i ulike språk.

Det trenger ikke henvisning og kan selv ta kontakt via telefon eller mail eller du kan besøke senteret. På MiRA-Senteret treffer du både faste ansatte og frivillige. De ansatte er utdannet sosionomer og samfunnsvitere med god fagkunnskap om migrasjon, kjønn med mer.

Tilbudet er gratis.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en ikke-statlig organisasjon, partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til noen religiøse grupper. MiRA-Senteret mottar midler fra stat og kommune. I tillegg driver senteret en rekke prosjekter finansiert av ulike bidragsytere.

MiRA-senteret holder til i  Storgata 53 A, Oslo.


Telefon 22 11 69 20

MiRA-senterets nettside

E-post: post@mirasenteret.no eller krisehjelp@mirasenteret.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.