Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er MiRA-senteret?

MiRA-senteret logo

Er du kvinne, har minoritetsbakgrunn og er utsatt for vold eller overgrep? Da kan du henvende deg til MiRA-Senteret som jobber for minoritetskvinners rettigheter, og mot overgrep.

MiRA-Senteret jobber for å bedre minoritetskvinners levekår i Norge.

Senteret motarbeider alle former for vold gjennom:

  • krisehjelp og rådgivning
  • gratis samtale med advokat
  • samtalegrupper
  • workshops
  • temakvelder
  • kurs

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter MiRA-Senteret. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. MiRA-Senteret tilbyr ikke tolk, men har ansatte med kompetanse i ulike språk.

Det trenger ikke henvisning og kan selv ta kontakt via telefon eller mail eller du kan besøke senteret. På MiRA-Senteret treffer du både faste ansatte og frivillige. De ansatte er utdannet sosionomer og samfunnsvitere med god fagkunnskap om migrasjon, kjønn med mer.

Tilbudet er gratis.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en ikke-statlig organisasjon, partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til noen religiøse grupper. MiRA-Senteret mottar midler fra stat og kommune. I tillegg driver senteret en rekke prosjekter finansiert av ulike bidragsytere.

MiRA-senteret holder til i Storgata 53 A, Oslo.

Kontaktopplysninger

Telefon: 22 11 69 20

MiRA-senterets nettside

E-post: post@mirasenteret.no eller krisehjelp@mirasenteret.no