Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er MiRA-senteret?

MiRA-senteret logo

Er du kvinne, har minoritetsbakgrunn og er utsatt for vold eller overgrep? Da kan du henvende deg til MiRA-Senteret som jobber for minoritetskvinners rettigheter, og mot overgrep.

MiRA-Senteret jobber for å bedre minoritetskvinners levekår i Norge.

Hva tilbyr MiRA-Senteret?

Senteret motarbeider alle former for vold gjennom:

  • krisehjelp og rådgivning
  • gratis samtale med advokat
  • samtalegrupper
  • workshops
  • temakvelder
  • kurs

Tilbudet er gratis.

Hvordan ta kontakt?

Du trenger ikke henvisning og kan selv ta kontakt via telefon eller mail, eller du kan besøke senteret. MiRA-Senteret har også en egen chat-tjeneste på sine nettsider. Uavhengig av hvordan du tar kontakt, kan du være anonym, som betyr at du ikke trenger å si hva du heter.

Hvem møter du?

På MiRA-Senteret treffer du både faste ansatte og frivillige. De ansatte er utdannet sosionomer og samfunnsvitere med god fagkunnskap om migrasjon, kjønn med mer.

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. MiRA-Senteret tilbyr ikke tolk, men har ansatte med kompetanse i ulike språk.

Om MiRA-Senteret

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en ikke-statlig organisasjon, partipolitisk uavhengig og har ingen tilknytning til noen religiøse grupper. MiRA-Senteret mottar midler fra stat og kommune. I tillegg driver senteret en rekke prosjekter finansiert av ulike bidragsytere.

MiRA-senteret holder til i Storgata 53 A, Oslo.

Kontaktopplysninger

Telefon: 22 11 69 20

MiRA-senterets nettside

E-post: post@mirasenteret.no eller krisehjelp@mirasenteret.no