Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

MİRA Merkezi nedir?

Şiddet veya saldırıya maruz kalmış azınlığa mensup bir kadın mısınız? O halde, azınlıklara mensup kadınların hakları ve şiddete karşı çalışan MİRA Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

MİRA Merkezi, Norveç’teki azınlıklara mensup kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Merkez aşağıda belirtilen hususlar yoluyla şiddetin her çeşidine karşı çalışmalar yürütmektedir:

  • kriz yardımı ve danışmanlık
  • ücretsiz avukat danışmanlığı
  • psikolojik destek grupları
  • atölyeler
  • temalı geceler
  • kurslar

MİRA merkezini anonim olarak arayabilirsiniz; yani aradığınızda isminizi vermeniz gerekmez. Çalışan kadro gizliliğinizden sorumludur ve hayatınız veya sağlığınızla ilgili bir tehlike oluşması durumu haricinde, izniniz olmaksızın başkalarıyla size ait bilgileri paylaşmaları yasaktır. Merkezin diğer kullanıcılarının da başkalarıyla sizin durumunuz hakkında herhangi bir şeyi tartışmaları yasaktır. MİRA Merkezi tercümanlık hizmeti sağlayabilir ancak çeşitli dillerde konuşabilen personel de istihdam etmektedir.

Sevke gereksinim yoktur ve telefon, e-posta veya şahsen gelerek başvuruda bulunabilirsiniz. MiRA Merkezi tam zamanlı ve gönüllü personel istihdam eder. Kadrolar, göçmenlik, cinsiyet vb. konularda son derece bilgili, eğitimli sosyal hizmet uzmanlarından ve toplumbilimcilerden oluşmaktadır.

Hizmetler ücretsizdir.

Göçmen ve mülteci kadınlar için mücadele eden MiRA Merkezi, politik olarak bağımsız, bir sivil toplum örgütüdür ve herhangi bir dini gruba bağlı değildir. MiRA Merkezi, merkezi ve yerel yönetim tarafından finanse edilmektedir. Merkez aynı zamanda, farklı bağışçılar tarafından finanse edilen bir çok başka proje yürütür.

MiRA Merkezi Storgata 53 A, Oslo’da bulunmaktadır.


Tel: +47 22 11 69 20

MiRA Merkezi web sitesi

E-posta: post@mirasenteret.no veya krisehjelp@mirasenteret.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.