Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Xarunta MiRA?

Ma tahay dumar ka socdo taariiqda dadka laga tiro badanyahay ee lagula kacay rabshad ama xadgudubka galmada? Waxaad la xiriiri kartaa Xarunta MiRA, taasoo ka shaqeyso xaquuqaha dumarka ee kooxaha laga tiro badanyahay, iyo ka soo horjeedo xadgudubka.

Xarunta MiRA waxay ka shaqeysaa inay sare u qaado xaaladaha noolaanshaha ee dumarka ka socdo dadka laga tiro badan yahay ee Norway.

Maxay Xarunta MiRA bixisaa?

Xarunta waxay ka shaqeysaa noocyo walba oo rabshada illaa sida xigta:

  • caawinta masiibada iyo hagida
  • latashiga bilaash ah ee qareenka
  • la talinta kooxda
  • aqoon-isweedaarsiyada
  • maqribyada la mowduuceeyay
  • koorsooyinka

Adeega waa bilaash.

Sida la isula xiriiro?

Gudbinta muhiim ma ahan, oo waxaad kula xiriiri kartaa nafsadaada xarunta taleefon ahaan ama i-meel, ama waxaad booqan kartaa xarunta. Xarunta MiRA ayaa sidoo kale bixiso adeegooda sheekeysiga gaarka ah ee websaydkooda. Waxaad ahaan kartaa magac la’aan iyadoo laga eegin sida aad ula xiriirtid, taasoo ka dhigan ma jiraan baahi lagu bixiyo magacaaga.

Yaad la kulmi doontaa?

Xarunta MiRA waxay howlgelisaa shaqaale joogta ah sidoo kale sida iskaa wax u qabsiga. Shaqaalaha waxaa ka mid ah shaqaalaha bulshada iyo xirfadlayaasha la midka ah ee ku taqasusay wax ku saabsan muhaajirka, jinsiga, iwm.

Shaqaalaha waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed looma ogola inay la wadaagaan warbixin walba ee ku saabsan dadka kale iyadoon jirin ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah. Isticmaalayaasha kale ee xarunta looma ogola inay kala hadlaan wax walba ee quseeyo dacwadaada dadka kale. Xarunta MiRA ma bixiso turjubaano, laakin waxay howlgelisaa shaqaale ku hadlo luuqado badan.

Wax ku saabsan Xarunta MiRA

Xarunta MiRA ee dumarka muhaajirka iyo qaxootiga ayaa siyaasad ahaan madaxbanaan, urur aan dowli aheyn, oo kuma xirno wax kooxaha diimeedka. Xarunta MiRA waxay maalgelin ka heshaa dowlada dhexe iyo deegaanka. Xarunta ayaa sidoo kale maamusho mashaariic badan oo ay maalgeliyaan deeq bixiyayaal kala duwan.

Xarunta MiRA waxay ku taalaa Storgata 53, Oslo.

Sharaxaadaha xiriirka

Teleefonka: +47 22 11 69 20

Websaydka Xarunta MiRA

I-meelka: post@mirasenteret.no or krisehjelp@mirasenteret.no