Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay xarunta MiRA?

Ma tahay haweenay k soo jeeda asalka dad laga tiro badan yahay taas oo lagula kacay dagaal iyo weerar? Waxaad la xidhiidhi kartaa Xarunta MiRA, taas oo u shaqaysa xuquuqaha haweenka ee kooxaha laga tirada badanyahay, oo ku lid ah weeerarka.

Xarunta MiRA waxay ka shaqaysaa si ay u horumariso xaaladah nolosha ee haweenka laga tirada badanyahay gudaha Norway.

Xarunta ka shaqaysaa waxa ku lidka dhammaan noocyada dagaalka ee dhexda kuwa soo socda:

  • caawimada dhibaatada iyo la talinta
  • la tashi bilashka ah ee qareenada
  • kooxaha la tashiga
  • aqoon korodhsiyada
  • fiidadka isku nooca ah
  • koorsooyinka

Waxa la qarin karaa magacaaga, taas waxaa loola jeeda, uma baahnid inaad bixiso magacaga marka aad la xidhiidho xarunta MiRA. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Isticmaalayaasha kale ee xarunta gaboodka looma oggola inay kala hadlaan wax ku saabsan xaaladaada kuwa kale. Xarunta MiRA waxay bixin kartaa turjubaan laakiin waxay shaqaalaysaa shaqaale kuwaas oo ku hadla luqaddoo kala duwan.

Uma baahnid gudbin oo waxaad kula soo xidhiidhi kartaa telefoon laftaadu ama iimayl, ama waxaad booqan kartaa xarunta. Shaqaalaha Xarunta MiRA labbadaba shaqaalaha joogtada ah iyo mutadawaciinta. Shaqaalahu waxay ka koobanyihiin shaqaalaha bulshadda iyo saynisyahanada bulshadda kuwaas oo aqoon fiican u leh wax ku saabsan socdaalka, sinjiga, iwm.

Adeegu waa bilaasha.

Xarunta MiRA ee haweenka muhaajiriinta iyo qaxootiga waa siyaasad ahaan mid madax banaan, urur aan dowli ahayn oo kuma xidhna wax kooxo diineed. Xarunta MiRA waxat ka heshaa maalgelinta dowladda dhexe iyo dowladda hoose. Xaruntu sidoo kale waxay maamushaa dhowr mashruucyo ah oo ay maalgeliyaan deeq bixiyayaal kala duwan.

Xarunta MiRA waxa saldhigoodu yahay Storgata 53 A, Oslo.


Telefoonka +47 22 11 69 20

Websaydka Xarunta MiRA

Iimayl: post@mirasenteret.no ama krisehjelp@mirasenteret.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.