Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Xarunta MiRA?

Ma tahay dumar ka soo jeedo taariiqda dadka laga badan yahay ee ku dhacday rabshad iyo xadgudub? Waxaad la xiriiri kartaa Xarunta MiRA, taas oo ka shaqeyso xaquuaha dumarka ka soo jeedo kooxyada dadka laga tiro badanyahay, iyo ka soo horjeedo xadgudubka.

Xarunta MiRA waxay ka shaqeysaa sare u qaadida xaaladaha noolaanshaha ee dumarka ka soo jeedo kooxyada laga tiro badanyahay ee Norway.

Xarunta waxay ka shaqeysaa si ka soo horjeedo qaababka rabshada oo dhinaca kuwa soo socdo:

  • caawinta dhibaatooyinka iyo hagida
  • la tashi bilaash ah iyo qareen
  • la talinta kooxda
  • aqoons isweedaarsiyada
  • kulamada mowduuca
  • koorsooyinka

Waxaad ahaan kartaa qarsoodi, tusaale ahaan, looma baahno inaad bixisid magacaaga markii aad la xiriirtid xarunta MiRA. Shaqaalaha waxay leeyihiin leeyahay waajibaadka qarsoodiga iyo looma ogola inuu la wadaago dadka kale warbixin walba ee adiga kugu saabsan iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelo. Isticmaalayaasha kale ee xarunta lama ogola inay kala hadlaan wax walba oo la xiriiro dacwadaada dadka kale. Xarunta MiRA ma bixiso fasiraadaha, laakin waxay shaqaaleysiisaa shaqaale ku hadlo luuqado badan.

Gudbinta muhiim ma ahan, oo waxaad la xiriiri kartaa xarunta nafsadaada taleefon ahaan iyo i-meel, ama waad booqan kartaa xarunta. Xarunta MiRA waxay shaqaaleysiisaa shaqaale joogta ah sidoo kale sida tabarucayaal. Shaqaalaha waxaa ku jiro shaqaalaha bulshada iyo xirfadlayaasha la midka ah ee taqasus u leh wax ku saabsan muhaajirka, jinsiga, iwm.

Adeega waa bilaash.

Xarunta MiRA ee loogu tallogalay socdaalka iyo dumarka qaxootiga si siyaasad ahaan ayay u madax banaanyihiin, hay’adaha aan faa’ido doonka aheyn, oo kuma xirno kooxyo walboo diini ah. Xarumaha MiRA waxay ka helaan maalgashi dowlada dhexe iyo maxaliga ah. Xarunta sidoo kale waxay maamushaa dhoor mashaariic oo ay maalgeliyeen deeeq bixiyayaal kala duwan.

Xiriirka

Xarunta MiRA waxay ku taalaa Storgata 53, Oslo.

Taleefonka 22 11 69 20

Websaydka Xarunta MiRA.

I-meelka: post@mirasenteret.no or krisehjelp@mirasenteret.no