Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest ośrodek MiRA?

Czy jesteś kobietą należącą do mniejszości, która jest ofiarą przemocy lub napaści? Możesz skontaktować się z ośrodkiem MiRA, który działa na rzecz praw kobiet należących do mniejszości i przeciwdziała napaściom.

Celem działalności ośrodka MiRA jest poprawa warunków życia kobiet należących do mniejszości w Norwegii.

Ośrodek pomaga w przypadkach wszystkich form przemocy poprzez:

  • udzielanie pomocy i porad w sytuacjach kryzysowych
  • bezpłatne porady prawnika
  • konsultacje grupowe
  • warsztaty
  • wieczory tematyczne
  • kursy

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z ośrodkiem MiRA. Personel jest zobowiązany do zachowania poufności, w związku z czym nie może ujawniać informacji na Twój temat innym osobom bez Twojej zgody, lub w sytuacji, w której istnieje zagrożenie życia lub zdrowia. Pozostałe osoby korzystające z pomocy ośrodka nie są uprawnione do rozmawiania z innymi na temat Twoich problemów. Ośrodek MiRA oferuje usługi tłumacza, jednak zatrudnia też pracowników, którzy znają różne języki.

Nie potrzebujesz skierowania i możesz samodzielnie skontaktować się z ośrodkiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz też po prostu przyjść do ośrodka. Ośrodek MiRA zatrudnia zarówno stałych pracowników, jak i wolontariuszy. Pracownikami ośrodka są wyszkoleni pracownicy socjalni i naukowcy z dziedziny nauk społecznych, którzy posiadają znaczną wiedzę na temat migracji, płci itp.

Usługa ta jest bezpłatna.

Ośrodek MiRA dla imigrantek i uchodźczyń jest niezależną politycznie organizacją pozarządową i nie ma powiązań z żadnymi grupami religijnymi. Ośrodek MiRA jest finansowany przez centralne i lokalne instytucje rządowe. Ośrodek realizuje również wiele projektów finansowanych przez różnych darczyńców.

Ośrodek MiRA znajduje się pod adresem Storgata 53 A, Oslo.


Telefon: +47 22 11 69 20

Strona internetowa ośrodka MiRA

E-mail: post@mirasenteret.no lub krisehjelp@mirasenteret.no

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.