Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Co to jest ośrodek MiRA?

Jesteś kobietą należącą do mniejszości i padłaś ofiarą przemocy lub molestowania? Możesz skontaktować się z ośrodkiem MiRA, który działa na rzecz kobiet należących do mniejszości i przeciwdziała molestowaniu.

Celem działalności ośrodka MiRA jest poprawa warunków życia w Norwegii kobiet należących do mniejszości.

Ośrodek pomaga w przypadkach wszystkich form przemocy poprzez:

  • udzielanie pomocy i wskazówek w sytuacjach kryzysowych,
  • bezpłatne konsultacje z adwokatem,
  • konsultacje grupowe,
  • warsztaty,
  • wieczory tematyczne,
  • kursy.

Możesz zachować anonimowość, tzn. nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska, kontaktując się z ośrodkiem MiRA. Personel ma obowiązek zachowania tajemnicy i może ujawniać informacje o Tobie po uzyskaniu Twojej zgody lub jeśli istnieje bezpośrednie ryzyko, że komuś stanie się krzywda. Pozostałe osoby korzystające z pomocy ośrodka nie są uprawnione do rozmawiania z innymi na temat Twoich problemów. Centrum MiRA nie zapewnia tłumaczy ustnych, ale zatrudnia pracowników, którzy posługują się wieloma językami.

Nie potrzebujesz skierowania i możesz samodzielnie skontaktować się z centrum telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz też po prostu przyjść do centrum. Centrum MiRA zatrudnia stałych pracowników i wolontariuszy. W skład personelu wchodzą pracownicy socjalni i podobni specjaliści, którzy mają wiedzę na temat migracji ludności, płci itp.

Usługa Ochrona osób starszych jest bezpłatna.

Ośrodek MiRA dla imigrantek i uchodźczyń jest niezależną politycznie organizacją pozarządową i nie ma powiązań z żadnymi grupami religijnymi. Ośrodek MiRA jest finansowany przez władze centralne i lokalne. Ośrodek realizuje również wiele projektów finansowanych przez różnych darczyńców.

Dane kontaktowe

Ośrodek MiRA mieści się pod adresem: Storgata 53, Oslo.

Telefon: 22 11 69 20

Witryna internetowa ośrodka MiRA.

E-mail: post@mirasenteret.no lub krisehjelp@mirasenteret.no