Glade muslimske jenter

Kjønns­lemlestelse

Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinners ytre kjønnsdeler som utføres av kulturelle årsaker. Inngrepene består i at kjønnslepper, klitoris og klitorisforhud helt eller delvis fjernes eller påføres varig skade.

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Det er ikke forbudt å være omskåret, men det er forbudt å utføre kjønnslemlestelse på andre og å medvirke til det.

Du kan få hjelp dersom du opplever press, føler deg tvunget eller er redd for å bli kjønnslemlestet.

Er du omskåret, kan du også få hjelp. Det gjelder uansett hvilken form for omskjæring du har blitt utsatt for og uavhengig av når det skjedde.

Spørsmål og svar illustrasjon

Spør oss

Lurer du på noe om vold eller overgrep? Du kan stille anonyme spørsmål via vår spørretjeneste.

Rettigheter og beskyttelse

Se filmene våre