Glade muslimske jenter

Kjønns­lemlestelse

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt.
Det er ikke forbudt å være omskåret, men det er forbudt å utføre kjønnslemlestelse på andre og å medvirke til det.

Hva er kjønnslemlestelse?

Kjønnslemlestelse (KLL) er en fellesbetegnelse på ulike typer av inngrep på jenter og kvinners ytre kjønnsdeler som utføres av kulturelle årsaker. Inngrepene består i at kjønnslepper, klitoris og klitorisforhud helt eller delvis fjernes eller påføres varig skade.

Eksempler på skader er gjensying eller skade som følge av stikking, kutting, skraping, eller innføring av etsende substanser (for eksempel urter) i skjeden. Fra et medisinsk ståsted er det ingen grunn til å utføre inngrepene.

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Hvis du blir kjønnslemlestet mens du bor i Norge, og foreldrene dine kunne ha avverget det, har foreldrene dine begått et lovbrudd.

I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt

Få hjelp

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg? Dette er også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker.

Sjekk hva slags hjelp som finnes og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger
Spørsmål og svar illustrasjon

Spør oss

Lurer du på noe om vold eller overgrep? Du kan stille anonyme spørsmål via vår spørretjeneste.

Rettigheter og beskyttelse

Se filmene våre